Конференції, семінари

Всеукраїнська школа–семінар „Сучасні інформаційні технології в економіці та досвід їх використання в навчальному процесі” (27 лютого-1 березня 2008 р.)

У роботі школи–семінару взяли участь провідні спеціалісти у галузі інформаційних систем та технологій та вчені з наукових установ та навчальних закладів. Загальна кількість учасників складає 84 особи з 26 ВНЗ та організацій:

 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Буковинська державна фінансова академія;
 • Буковинський університет;
 • Вінницький торговельно-економічний інститут КНТЕУ;
 • ГУВПО Білорусько-Російський університет;
 • Державний агроекологічний університет (Житомир);
 • ІК ім. В.М. Глушкова НАН України;
 • Київський національний торговельно-економічний університет;
 • Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”;
 • Одеський національний політехнічний університет;
 • ПНТУ ім. Ю. Кондратюка (Полтава);
 • Таврійський національний університет імені В. Вернадського;
 • Тернопільський Національний Економічний Університет;
 • Університет економіки та права „Крок” (Київ);
 • УО „Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна”;
 • Харківський інститут банківської справи;
 • Харківський національний економічний університет;
 • Хмельницький національний університет;
 • Чернівецький політехнічний коледж;
 • Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ.

 

Основні напрямки роботи Всеукраїнської школи–семінару „Сучасні інформаційні технології в економіці та досвід їх використання в навчальному процесі”:

 1. Інформаційні системи і технології в професійній підготовці студентів вузу.
 2. Проблеми застосування автоматизованих банківських технологій у навчальному процесі.
 3. Internet-технології в економіці й освіті.
 4. Економіко–математичне моделювання та інформаційні системи.
 5. Практика використання інформаційної системи „Акцент” у навчальних закладах.

І міжнародна науково-методична конференція „Математичні методи, моделі та інформа¬ційні технології в економіці” (1 - 4 квітня 2009 р.)

У роботі конференції брали участь провідні вчені (30 докторів та 90 кандидатів наук) з наукових установ та навчальних закладів. Всього 335 осіб з 57 ВНЗ та організацій.

 • Азовський регіональний інститут управління Запорізького національного технічного університету;
 • Брестський національний університет імені О.С. Пушкіна;
 • Буковинська державна фінансова академія;
 • Буковинський університет;
 • Вінницький державний аграрний університет;
 • Вінницький національний технічний університет;
 • Вінницький торгово-економічний інститут;
 • Вінницький фінансово-економічний університет;
 • Гомельський державний університет ім. Ф. Скорини;
 • Державний університет інформатики і штучного інтелекту (м. Донецьк);
 • Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;
 • Дніпропетровський університет економіки та права;
 • Донбаська державна машинобудівна академія;
 • Донецький національний університет економіки і торгівлі імені М. Туган-Барановського;
 • Донецький національний університет;
 • Дрогобицький державний педагогічний університет імені І. Франка;
 • Європейський університет;
 • Запорізька державна інженерна академія;
 • Інститут аграрної економіки (Вінниця);
 • Інститут кібернетики ім. Глушкова НАН України;
 • Інститут прикладного системного аналізу НТУУ "КПІ";
 • Інститут проблем машиноведення РАН;
 • Інститут регіональних досліджень НАН України;
 • Києво-Могилянська академія;
 • Київський економічний інститут менеджменту "Екомен";
 • Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана;
 • Київський національний університет внутрішніх справ;
 • Київський національний університет імені Т. Шевченка;
 • Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка;
 • Криворізький технічний університет
 • Луганський національний аграрний університет;
 • Львівська комерційна академія;
 • Львівський національний університет імені І. Франка;
 • Національна металургійна академія України;
 • Національний авіаційний університет;
 • Національний гірничий університет (м. Дніпропетровськ)
 • Національний Університет "Львівська політехніка";
 • Національний фармацевтичний університет;
 • Одеський державний економічний університет;
 • Одеський національний університет імені І. Мєчнікова;
 • Полтавський університет споживчої кооперації;
 • Східноукраїнський національний університет імені В. Даля;
 • Таврійський національний університет імені В. Вернадського;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Ужгородський національний університет;
 • Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі;
 • Університет економіки і підприємства (м. Хмельницький);
 • Університет економіки та права "Крок";
 • Харківський національний аерокосмічний університет імені М. Жуковського;
 • Харківський національний економічний університет;
 • Харківський національний педагогічний університет імені Г. Сковороди;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Центр експериментальних інформаційних і системних технологій "Берест";
 • Чернівецький національний університет імені Ю.Федьковича;
 • Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету.
 • Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ.


Основні напрямки роботи конференції:

 • Сучасні напрямки математичного моделювання економіки. 
 • Інформаційні технології в економіці.
 • Теорія і практика прийняття оптимальних економічних рішень.
 • Методичні аспекти викладання економіко-математичних та комп’ютерно-інформаційних дисциплін у вищій школі.
 • Актуальні проблеми та концептуальні моделі розвитку сучасних економічних систем.

За результатами роботи пленарних та секційних засідань прийнято рішення запровадити періодичне проведення Міжнародної науково-методичної конференції „Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”.

ІІ міжнародна науково-методична конференція „Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці” (4 - 6 травня 2011 р.)

У роботі конференції брали участь провідні вчені з наукових установ та навчальних закладів. Близько 200 осіб з 40 ВНЗ та організацій.

 • Брестський національний університет імені О.С. Пушкіна;
 • Буковинська державна фінансова академія;
 • Буковинський університет;
 • Вінницький фінансово-економічний університет;
 • Волинський національний університет імені Лесі Українки;
 • Головне управління статистики у Чернівецькій області;
 • Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара;
 • Донецький національний технічний університет;
 • Інститут проблем управління РАН, м. Москва;
 • Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького;
 • Інститут економіки промисловості НАН України;
 • Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України;
 • Інститут космічних досліджень НАНУ-НКАУ;
 • Київський славістичний університет;
 • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
 • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
 • Львівська комерційна академія;
 • Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи НБУ;
 • Львівський національний університет імені Івана Франка;
 • Макіївський економіко-гуманітарний інститут;
 • Національна металургійна академія України;
 • Національний транспортний університет;
 • Національна академія статистики, обліку та аудиту державної служби статистики України;
 • Санкт-Петербурзький Державний Університет Аерокосмічного Приладобудування;
 • Сумський національний аграрний університет;
 • Таврійський національний університет імені В. Вернадського;
 • Тернопільський національний економічний університет;
 • Технологічний університет Таджикистану;
 • Ужгородський національний університет;
 • Українська академія банківської справи Національного банку України;
 • Український інститут науково-технічної та економічної інформації;
 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки;
 • Чернівецька філія національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";
 • Чернівецький національний університет імені Ю. Федьковича;
 • Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету;
 • Чортківський інститут підприємництва і бізнесу ТНЕУ;

 Основні напрямки роботи конференції:

 1. Актуальні проблеми та концептуальні моделі розвитку сучасних економічних систем.
 2. Математичне моделювання та обчислювальні методи в економіці.
 3. Інформаційні системи та технології в економіці.
 4. Прийняття рішень в умовах визначеності, невизначеності та конфліктності.
 5. Методичні аспекти викладання економіко-математичних та комп’ютерно-інформаційних дисциплін у вищій школі.

III Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці » (14-17 травня 2013 р.)

 
У роботі конференції брали участь провідні вчені з наукових установ та навчальних закладів. Всього 144 особи (в т.ч. 88 іногородніх) з 39 ВНЗ та організацій:
1. Буковинський державний фінансово-економічний університет;
2. Вінницький національний технічний університет;
3. Державна установа «Інститут економіки та прогнозування НАНУ»;
4. Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара;
5. ДННУ «Академія фінансового управління»;
6. Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского;
7. ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України»;
8. Запорізький національний університет;
9. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу;
10. Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького;
11. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України;
12. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана;
13. Київський національний торгово-економічний університет;
14. Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
15. Львівський інститут банківської справи;
16. Львівський національний університет імені Івана Франка;
17. Миколаївський національний аграрний університет;
18. Национальный университет строительства и архитектуры;
19. Національний гірничий університет;
20. Національний лісотехнічний університет України;
21. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»;
22. Національний університет біоресурсів і природокористування України;
23. Національний університет водного господарства та природокористування;
24. Полесский государственный университет;
25. Полтавський університет економіки і торгівлі;
26. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
27. Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения;
28. Севастопольський національний технічний університет;
29. Сумський національний аграрний університет;
30. Таврический национальный университет имени В.И. Вернадского;
31. Тернопільський національний економічний університет;
32. Ужгородський національний університет;
33. УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»;
34. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
35. Черкаський інститут банківської справи УСБ НБУ;
36. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
37. Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ;
38. Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;
39. Ягеллонський університет (Польша).
 
Основні напрямки роботи конференції:
1. Актуальні проблеми та концептуальні моделі розвитку сучасних економічних систем.
2. Математичне моделювання та обчислювальні методи в економіці.
3. Інформаційні системи та технології в економіці.
4. Методи та моделі прийняття рішень в економіці.
5. Методичні аспекти викладання економіко-математичних та комп’ютерно-інформаційних дисциплін у вищій школі.
 

IV Міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці » (23-24 травня 2015 р.)

 
У роботі конференції брали участь провідні вчені з наукових установ та навчальних закладів. Всього 91 учасник (в т.ч. 6 з інших країн) з 24 ВНЗ та організацій:
1. Academy of Economic Studies from Moldova, Moldova;
2. Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania;
3. Mykolas Romeris University, Lithuania;
4. University of Pecs, Hungary;
5. Буковинський державний фінансово-економічний університет, Україна;
6. Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Україна;
7. Житомирський національний агроекологічний університет, Україна;
8. Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України, Україна;
9. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Україна;
10. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;
11. Львівський національний університет імені Івана Франка, Україна;
12. Національний авіаційний університет, Україна;
13. Національний гірничий університет, Україна;
14. Національний університет водного господарства та природокористування, Україна;
15. Одеський національний морський університет, Україна;
16. Одеський національний політехнічний університет, Україна;
17. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, Україна;
18. Сумський державний університет, Україна;
19. Тернопільський національний економічний університет, Україна;
20. Ужгородський національний університет, Україна;
21. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна;
22. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна;
23. Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна;
24. Чернівецький факультет Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», Україна.
 
Основні напрямки роботи конференції:
1. Актуальні проблеми та концептуальні моделі розвитку сучасних економічних систем.
2. Математичне моделювання та обчислювальні методи в економіці.
3. Інформаційні системи та технології в економіці.
4. Методи та моделі прийняття рішень в економіці.
5. Методичні аспекти викладання економіко-математичних та комп’ютерно-інформаційних дисциплін у вищій школі.