Статті

Коледж ЧНУ

лист. 11 2013

Коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича є структурним підрозділом університету.

  

 

     Відсутність інформації викликає інформаційну потребу як усвідомлене розуміння відмінності між індивідуальним знанням про предмет і знанням, накопиченим суспільством. Будь-яка діяльність людини являє собою процес збору та обробки інформації, прийняття рішень на її основі та їх виконання. З появою сучасної обчислювальної техніки інформація виступає в якості важливого ресурсу науково-технічного прогресу.

    Спеціальність "Інформаційна діяльність підприємства" - відповідь на вимогу часу, нагальна потреба інформаційного суспільства. Випускники цієї спеціальності можуть опрацьовувати внутрішню та зовнішню інформацію, що використовується для управління підприємствами, вивчати структури та етапи побудови інформаційних систем і технологій на підприємствах, аналізувати закони, принципи управління соціально-економічними системами.
    "Інформаційна діяльність підприємства" є досить перспективною спеціальністю і на це є ряд об'єктивних чинників, а саме:

 - Важлива роль електронного документа в сучасному світі;

 - Носій різноманітної інформації і канал соціальної комунікації;

 - Засіб збереження, реєстрації і передання інформації у просторі і часі;

 - Об'єкт охорони інтелектуальної власності та захисту авторських прав;

 - Зростання ролі інформаційних процесів у всіх різновидах людської діяльності;

 - Прояв спільної основи, притаманній багатьом інтелектуальним напрямам суспільного розвитку;

 - Посилення високоякісного інформаційного забезпечення керівництва соціального управління.

 

Основні дисципліни, які складають фахову підготовку:

 - Планування та організація виробничої діяльності підприємства;

 - Інформаційний бізнес;

 - Інформаційна діяльність підприємства;

 - Електронна комерція;

 - Економічна кібернетика;

 - Ціноутворення;

 - Управління витратами;

 - Інформаційні системи і технології на підприємстві;

 - Офісні системи і електронний документообіг;

 - Інтернет-технології в інформаційній діяльності;

 - Захист інформації на підприємстві;

 - Основи алгоритмізації та програмування;

 § Нормативна база інформаційної діяльності підприємства;

 § Управління інформаційними ресурсами.

 

Професійні назви робіт, які здатний виконувати фахівець освітньо-кваліфікаційного рівня "Молодший спеціаліст":

 § Технік з конфігурованої комп'ютерної системи;

 § Технік з обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру;

 § Технік із системного адміністрування;

 § Технік-програміст;

 § Фахівець з інформаційних технологій;

 § Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення;

 § Фахівець з комп'ютерної графіки (дизайну);

 § Технік-оператор з електронного устаткування;

 § Організатор діловодства.