Про кафедру

Кафедра економіко-математичного моделювання була створена у 2002р, як випускова кафедра з підготовки фахівців зі спеціальності «Економічна кібернетика».

За період свого функціонування кафедра досягла вагомих професійних результатів у навчально-методичній та науковій роботі, налагодила співпрацю з багатьма спорідненими українськими та зарубіжними кафедрами, вузами та науковими установами. Співробітництво кафедри з цими інституціями здійснюється з метою обміну досвіду та спільної розробки питань, пов’язаних з інноваційними методами викладання ІТ-дисциплін в межах Болонського процесу, навчальними планами для студентів спеціальності «Економічна кібернетика», кооперацією із закордонними компаніями на рівні виконання спільних проектів,читанням лекцій викладачами кафедри у зарубіжних вишах, спільним виданням навчально-методичних матеріалів.

Кафедра економіко-математичного моделювання постійно працює над вдосконаленням та осучасненням навчальних програм економістів-кіберентиків, а також науково-методичним забезпеченням навчального процесу.

Специфіка кафедри економіко-математичного моделювання пов’язана із особливістю спеціальності «Економічна кібернетика», теоретичною базою якої є гармонійно збалансований комплекс економічних, комп’ютерно-інформаційних і економіко-математичних наук, а прикладною – аналітична діяльність у сфері бізнесу, управління та ІТ-технологій в економіці. Щоб оволодіти таким широким спектром знань та умінь, потрібно постійно працювати над своїм фаховим зростанням, своєю ерудицією та ІТ-рівнем у цілому. Саме тому викладачі кафедри мають щонайменше дві базові освіти, пов’язані з економічною, математичною та комп’ютерною підготовкою і неперервно працюють над своєю конкурентноспроможністю у сучасному світі.

Кафедра з особливою увагою та бережливістю відноситься до своїх студентів – майбутніх аналітиків та ІТ-спеціалістів у економічній та соціально-економічній сфері, виховує у них професійне відношення до здобуття нових знань та своєї фахової значущості, а також розуміння сутності професійного універсалізму, характерного для спеціалістів високого рівня.

Надзвичайно уважно ставиться кафедра також до своїх абітурієнтів, їх запитів та проблем з вибором майбутньої професії, зокрема кафедра влаштовує для них відповідні консультаційні заходи з приводу обґрунтування та роз’яснення сутності спеціальності «Економічна кібернетика» та її перспектив, а також тематики навчання, яка включає:

·         фінанси, бухгалтерський облік, менеджмент, маркетинг, економіку підприємства, міжнародну економіку;

·         мови програмування VBA, C#, VBS;

·         інформаційні системи: 1С, Акцент, Statistica, SPSS, ARIS, SAP, MSDynamicsNAV, EViews, MSProject, Галактика, OpenERP, Deductor, Plazma, Проза, ERP+CRP;

·         системи управління базами даних: MySQL, MySQLServer;

·         інтернет та веб-технології: HTML, XML, CSS, PHP, JavaScript;

·         методи моделювання та прогнозування економічних систем, фінансової, банківської та бізнесової діяльності тощо.

Студенти кафедри мають можливість навчатися в провідних ВУЗах Європейського Союзу за програмами студентського обміну (Австрія, Німеччина, Польща, Франція)