Факультет

Економічний факультет самостійно функціонує з 1971 року, хоча викладання економічних дисциплін в університеті розпочалось разом із його заснуванням у 1875 році, а підготовка фахівців-економістів почала здійснюватись з 1962 року.

Традиції економічної освіти та наукових досліджень у галузі економіки формувалися протягом усього часу існування нашого університету. Вже в перші десятиліття після відкриття в Чернівцях університету на юридичному факультеті викладалися курси народного господарства, національної економіки та статистики, фінансів. Особливий етап у розвитку економічної науки та викладання економічних дисциплін у Чернівецькому університеті пов'язаний з перебуванням тут на посаді позаштатного професора факультету держави і права відомого вченого-економіста Йозефа Алоіза Шумпетера, який з 1909 по 1911 рік викладав економічні науки у Чернівецькому університеті де і розпочав роботу над фундаментальною книгою «Теорія економічного розвитку», виданою в 1912 р.  У період з 1918 р. по 1940 рр. у Чернівецькому університеті функціонували дві кафедри економічного профілю: кафедра фінансів і статистики та кафедра політичної і національної економіки, викладачі яких проводили досить інтенсивну та плідну науково-дослідницьку роботу.

У 1940 р. після возєднання Буковини з радянською Україною Чернівецький національний університет стає державним вузом УРСР з українською мовою викладання. У жовтні 1945 року була створена кафедра політичної економії, викладачі якої викладали економічну теорію на всіх факультетах університету. Основними напрямками наукової діяльності колективу кафедри в період її становлення були проблеми вдосконалення аграрних відносин, розвитку економічної думки в 40-90-ті роки ХХ ст., впровадження госпрозрахунку в сільське господарство.
Економічний факультет у Чернівецькому університеті засновано у 1971 році. Сьогодні на семи спеціальностях денної та заочної форми навчання здійснюють навчання більше 2 тисяч студентів. Навчальний процес на факультеті забезпечують 65 викладачів (з них 6 докторів і 40 кандидатів наук), які працюють на п’яти кафедрах факультету.
Сьогодні, напевно, немає людини, яка б недооцінювала роль економічних питань у житті суспільства. Безробіття, інфляція, робочі місця, доходи, процентні ставки… Як розібратись у цьому хаосі, як знайти своє місце, як відокремити головне від другорядного? Щоб дати відповідь на ці питання, необхідно знати правила та принципи функціонування ринкової економіки, основних її інституцій. 
Політична незалежність нашої держави створює загальні умови соціального прогресу, проте реальну незалежність Україна отримає лише за умов утвердження економічної незалежності. Для цього потрібні не тільки економічна свобода, банківська система та приватна власність, але й відповідні економічні кадри, сучасні фахівці в різноманітних господарських сферах. Сучасний економіст мусить отримати не тільки профільні знання і навики, але й знання іноземної мови та вміння працювати з комп’ютером. Усе це в процесі навчання забезпечує економічний факультет.
За час існування економічного факультету на ньому підготовлено біля 15 тис. фахівців економічних спеціальностей для народного господарства колишнього СРСР та України. З відкриттям у 1990 році денного відділення економічний факультет Чернівецького університету став головним центром вищої економічної освіти Буковинського регіону. 
 

Сьогодні факультет продовжує зростати, залишаючись найбільшим та одним з найпрестижніших в університеті.

Колектив економічного факультету з упевненістю дивиться у майбутнє, маючи потужний професорсько-викладацький колектив (7 кафедр), забезпечуючи грунтовну підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів, здійснюючи наукові дослідження в усіх галузях економічної науки, розвиваючи міжнародні освітні та наукові контакти з провідними ВНЗ  та науковими установами. 

В процесі розвитку на факультеті відкривались нові напрями підготовки фахівців і сьогодні факультет готує висококваліфікованих спеціалістів з таких спеціальностей:

  • Економічна кібернетика
  • Економіка підприємства
  • Облік і аудит
  • Маркетинг
  • Міжнародна економіка
  • Менеджмент організацій і адміністрування
  • Фінанси і кредит

Контактна інформація:

58000, м. Чернівці, вул. Кафедральна, 2
тел.+380-372-525997, +380-372-524305
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.