Охорона праці в інформаційних технологіях

Охорона праці в інформаційних технологіях : практикум / уклад. : Л.Л. Маханець, О.М. Маханець. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 64 с.


У пракикумі викладені основні поняття охорони праці в галузі інформаційних технологій, особлива увага звернута на особливості охорони праці в даній сфері. Висвітлено особливості праці з комп'ютерною технікою, наведені рекомендації зі зменшення її шкідливого впливу на користувачів та розробників. Наведено завдання до практичних робіт, основні теоретичні відомості та рекомендації, які необхідні для їх виконаня. Також подано завдання для самостійних робіт.

Для студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика".

 

 

 

 

 

 
 
 

Математичні методи та моделі ринкової економіки

Математичні методи та моделі рикової економіки : метод. вказівки / уклад. : Р.Р. Білоскурський, І.С. Вінничук, С.В. Іщенко. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. - 32 с.


У методичних вказівках наведено рекомендації для вивчення навчальної дисципліни "Математичні методи та моделі рикової економіки".

Для студентів спеціальності 8.0305021 - "Економічна кібернетика".

 

 

 

 

 

 
 
 

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці

Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці : метод. вказівки / уклад. : Л.Л. Маханець, О.Ю. Вінничук. - Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015 - 48 с.


У методичних вказівках подано загальні методичні рекомендації до самостійної роботи з навчальної дисципліни за темами, питання для самостійного опрацювання та самодіагностики, рекомендації до написання індивідуального науково-дослідного завдання, а також тестові завдання для самостійного виконання.

Для студентів напряму підготовки "Економічна кібернетика".

 

 

 

 

 

 
 

Бакалаврська дипломна робота

Бакалаврська дипломна робота з напряму підготовки "Економічна кібернетика" : методичні рекомендації / уклад. : В.С. Григорків, О.Ю. Вінничук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 44 с.


Навчальне видання містить методичні рекомендації до виконання бакалаврських робіт з напряму підготовки "Економічна кібернетика".
Для студентів усіх форм навчання.

 

 

 

 

 

 
 

Cистемний аналіз

Системний аналіз : метод. вказівки / уклад. : В.С. Григорків, О.Ю. Вінничук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 52 с.


У методичних вказівках розкрито структуру та зміст модульної програми навчальної дисципліни «Системний аналіз», зокрема лекційних занять, тематики самостійних робіт, а також основні вимоги до знань і умінь студентів. До кожного змістового модуля наведено типові практичні та тестові завдання, перелік питань і теми рефератів, які можуть бути використані як для поточного контролю, так і для самостійного вивчення даної дисципліни. Для студентів напряму підготовки «Економічна кібернетика».
Для студентів економічних спеціальностей.

 

 

 

 

 

 

Право інтелектуальної власності

Право інтелектуальної власності : метод. вказівки / уклад. : В.С. Григорків, С.В. Зюков. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – 16 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Економічний ризик : практикум

 

Економічний ризик (практикум)

Маханець Л.Л., Скращук Л.В., Іванова Н.Я., Кибич Г.П., - Економічний ризик: практикум - Чернівці: ЧНУ,2011.-76 с.


У методичних рекомендація наведені основні теоретичні відомості та полодення за темами, типові задачі з коментарями і розвязками. Також наведені завдання для самостійного опрацювання.
Для студентів економічних спеціальностей.

 

 

 

 


 

Логістика : методичні вказівки до лабораторних робіт

 

Логістика

Баранник О.А., Маханець Л.Л.Логістика: Методичні вказівки до лабораторних робіт.- Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009.- 64с.

Методичні вказівки мають на меті надання допомоги студентам у практичному вивченні курсу та містять умови та рекомендації до виконання лабораторних робіт, а також критерії оцінювання знань студентів.Цінною особливістю даних вказівок є те, що вони містять комплексний набір задач і вправ, що розвивають практичні навички прийняття ефективних управлінських рішень протягом усього логістичного ланцюга.

 

 

 

 

 

 

Комплексний державний іспит : збірник завдань

Комплексний державний іспит

Баловсяк Н.В., Барасюк Я.М., Бурачек В.Р., Володін Д.С., Маханець Л.Л., Ореховський В.О., Паращук К.Ф., Чернов В.М. - Комплексний державний іспит. Збірник завдань. - Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. - 154 с.

Збірник завдань охоплює матеріал з усіх розділів комплексного державного іспиту для студентів освітньо - кваліфікаційного рівня "бакалавр" спеціальності 6.050102 "Економічна кібернетика".
Для всіх тестових завдань подані правильні варіанти відповідей, для задач наведені зразки їх розв'язання. 
 

 

 

Створення проектів MS Project та управління ними : методичні вказівки до лабораторних робіт

 

Створення проектів MS Project та управління ними

Л.Л.Маханець, А.В.Верстяк, Н.Я.Скрипник - Створення проектів на базі MS Project та управління ними:методичні вказівки до лабораторних робіт - Чернівці: Рута, 2008. - 60 с.

 


У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та подано рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань зі створення та управління проектами в системі MS Project. 
Для студентів спеціальності „Економічна кібернетика".  

 

Архітектура комп'ютерів : методичні вказівки до лабораторних робіт

 

Архітектура комп'ютерів

Верстяк А.В., Вінничук І.С. - Архітектура комп'ютера:методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт - Чернівці: Рута, 2008. - 70 с.

 

 


У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних та практичних робіт, їх теоретичне обґрунтування та подано рекомендації щодо їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій, спрямований на формування знань із архітектури комп'ютера.
Для студентів спеціальності "'Економічна кібернетика". 


 

 

Web-технології : методичні вказівки до лабораторних робіт

Web-технології

А.В.Верстяк, І.С.Вінничук - Web-технології: Методичні вказівки до лабораторних - Чернівці: Рута,2008.-56 с.


У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та подано рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань із WEB-технологій.
Для студентів спеціальності "Економічна кібернетика". 
 

 

Оформлення та захист магістерських та дипломних робіт : методичні вказівки

Оформлення та захист магістерських та дипломних робіт

Григорків В.С.,Якутова О.Ю., Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В. -Оформлення та захист кваліфікаційних дипломних і магістерських робіт :Методичні вказівки- Чернівці:Рута, 2007. - 36 с.У даних методичних вказівках описані всі вимоги до структури, обсягу, етапів виконання, оформлення та процедури захисту дипломних і магістерських робіт. 
Освоєння та усвідомлення викладеного в цій методичній розробці матеріалу є обов'язковим для студентів п'ятого курсу, які працюють над відповідними випускними кфаліфікаційними роботами, оскільки результатом такого освоєння буде чіткий алгоритм написання та захисту дипломної чи магістерської роботи. 
 

 

 

Оформлення та захист курсових робіт : методичні вказівки

 

Оформлення та захист курсових робіт

Григорків В.С., Якутова О.Ю., Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В. - Оформлення та захист курсових робіт: Методичні вказівки (для студентів спеціальності "Економічна кібернетика")-Чернівці: Рута, 2007. - 28 с.

 


Запропоновані методичні вказівки розкривають вимоги до тексту, структури, обсягу, оформлення та процедуру захисту курсових робіт. 
Викладений у даних вказівках матеріал допоможе студентам третього та четвертого курсів глибше зрозуміти сутність, мету та призначення курсової роботи, раціонально спланувати порядок і терміни її виконання, навчити готувати публічні виступи, проводити фахові дискусії та при належному ставленні до своїх обов'язків досягти високих кінцевих результатів. 


 

 

 

Системи обробки економічної інформації : методичні вказівки до виробничої практики

 

Системи обробки економічної інформації

Григорків В.С., Якутова О.Ю., Білоскурський Р.Р. - Системи обробки економічної інформації:Методичні вказівки до виробничої практики- Чернівці: Рута, 2006.-14 с.

 

 

 

У методичних вказівках  наведені ключові положення щодо порядку проходження виробничої практики, обов'язків керівників практики від кафедри і бази практики,   обов'язків студентів-практикантів, основних програмних завдань практики, організації та оформлення звіту. Дано відповідні рекомендації щодо його захисту. Для студентів економічного факультету спеціальності "Економічна кібернетика".

 

 

 

ІС управління на базі MS Project : методичні вказівки до лабораторних робіт

 

ІС управління на базі MS Project

Маханець Л.Л., Верстяк А.В. - Інформаційні системи управління на базі MS Project (формування проекту): Методичні вказівки до лабораторних робіт - Чернівці: Рута,2006. - 50 с.

 


У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань із системи "MS Project" для управління підприємством.
Для студентів усіх економічних спеціальностей.
 

Інформаційні системи : 1С Підприємство : лабораторний практикум

 

ІС : 1С Підприємство

Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В. Інформаційна система "1С:Підприємство": Лабораторний практикум - Чернівці:Рута, 2006.-60с.


Методичні вказівки містять завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань про систему "1С:Підприємство 7.7" для ведення обліку та управління підприємством.
Для студентів економічних спеціальностей.  

 

Моделювання економіки: методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт

 

Моделювання економіки

Буяк Л.М., Григорків В.С. - Моделювання економіки: Методичні рекомендації до виконання та захисту курсових робіт для студентів спеціальності "Економічна кібернетика". - Тернопіль: ТДЕУ, 2006. -45 с.


Методичні вказівки включають рекомендації, послідовність виконання та вимоїн до оформлення курсових робіт. Подано перелік тем курсових робіт, список рекомендованої літератури і додатки, необхідні для написання та оформлення курсових робіт.

 

 

 

 

 

Web - технології в електронному бізнесі : методичні вказівки до лабораторних робіт

 

Web - технології в електронному бізнесі

Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В. - Web - технології в електронному бізнесі: Методичні вказівки до лабораторних робіт. - Чернівці: Рута, 2006. - 68 с.


У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та дано рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань із побудови WEB-сайтів.
Для студентів спеціальності "Економічна кібернетика". 

 

 

 

Системи обробки ЕІ на базі Акцент 7,0 : методичні вказівки до лабораторних робіт

 

Системи обробки ЕІ на базі Акцент 7,0

Григорків В.С., Ходаковська Н.Й., Якутова О.Ю. - Системи обробки економічної інформації на базі Акцент 7.0: Методичні вказівки до лабораторних робіт. - Чернівці: Рута, 2005.- 46с.

 

 


У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та дано рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямовані на вдосконалення вибіркових знань із організацією ведення бізнесу на підприємстві та практичних навичок роботи з програмою Акцент 7.0.
Для студентів економічних факультетів спеціальності "Економічна кібернетика". 

Організація ІС у фінансово-кредитних установах: методичні вказівки до лабораторних робіт

 

Організація ІС для кредитно-фінансових установ

Григорків В.С., Ходаковська Н.Й., Маханець Л.Л., Якутова О.Ю., Генцарюк Ж.В. -Організація інформаційних систем у фінансово - кредитних установах: Методичні вказівки до лабораторних робіт- Чернівці:Рута, 2004. - 85 с.


У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та дано рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на вдосконалення вибіркових знань із організацією обліку у фінансово-кредитних установах та практичних навичок роботи з програмою Акцент 6.0 та Excel.
Для студентів економічних факультетів спеціальності "Фінанси". 
Організаія ІС ЗЕД : методичні вказівки до лабораторних робіт

 

Організаія ІС ЗЕД

Григорків В.С.,Ходаковська Н.Й., Якутова О.Ю., Маханець Л.Л., Коваль Б.О. - Чернівці: Рута, 2004. - 56 с.

 

У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та дано рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на вдосконалення вибіркових знань із зовнішньоекономічної діяльності та практичних навичок роботи з програмою Акцент 6.0. та Excel.
Для студентів економічних факультетів спеціальності "Міжнародна економіка". 


 

Економічна інформатика : завдання та методичні вказівки до навчальної (технологічної) практики

Економічна інформатика

Григорків В.С., Коваль Б.О., Якутова О.Ю. - Економічна інформатика.

 

Завдання та методичні вказівки до навчальної (технологічної) практики - Чернівці: Рута, 2004.- 36 с.

Навчальна практика має важливе значення в навчальному процесі. Основне завдання практики полягає в тому, щоб закріпити знання, отримані в курсі "Економічна інформатика", та закріпити навички практичної роботи на комп'ютері. 
Отримані в процесі практики знання, вміння та навички дадуть змогу стати досвідченим користувачем персональних комп'ютером, знавцем сучасних інформаційних технологій, закладуть основи інформаційних технологій, закладуть основи інформаційної культури для використання персональних комп'ютерів у майбутньому. 

Організація ІС маркетингу : методичні вказівки до лабораторних робіт

 

Організація ІС маркетингу

Григорків В.С., Маханець Л.Л, Н.Й. Ходаковська, Якутова О.Ю. - Організація інформаційних систем маркетингу: Методичні вказівки до лабораторних робіт - Чернівці: Рута, 2004.- 52 с.

 

Для ком'ютерної реалізації лабораторних робіт даної методичної розробки студентам-маркетологам можна вибрати різні сучасні професійні програми та засоби. 
Лабораторні роботи пов'язані з неформальним аналізом окремих аспектів ринку, розраховані на Акцетн 6.0, а лабораторні роботи, пов'язані з економіко-математичними моделями маркетингу на MS Excel. 
 

Організація ІС бухгалтерського обліку : методичні вказівки до лабораторних робіт

 

Організація ІС бухгалтерського обліку

Григорків В.С., Ходаковська Н.Й., Білоскурський Р.Р., Якутова О.Ю. - Організація інформаційних систем бухгалтерського обліку: Методичні вказівки до лабораторних робіт. - Чернівці: Рута,2004. - 56 с.

У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та дано рекомендації до їх виконання, зміст яких корисний як для вдосконалення знань із бухгалтерського обліку, так і для набуття практичних навичок роботи з програмою Акцент 6.0.
Для студентів економічних факультетів спеціальності "Облік і аудит".  

 

 

 

Організація ІС в управлінні : методичні вказівки до лабораторних робіт

 

Організація ІС в управлінні

Григорків В.С., Коваль Б.О., Ходаковська Н.Й. - Організація інформаційних систем в управлінні: Методичні вказівки - Чернівці, ЧНУ, 2003. - 52 с.

 


У роботі викладено опис теоретичного матеріалу та завдання для лабораторних робіт, які допоможуть студентам оволодіти навичками праці з професійними інструментами управління бізнесом, автоматизованим веденням бухгалтерського обліку Акцент 6.0. 
Для студентів економічних факультетів спеціальностей "Економіка підприємства" та "Менеджмент організацій".  

 

 

Економетрика : методичні рекомендації до лабораторних робіт

Маханець Л.Л. - Економетрика : методичні вказівки до виконання лабораторних робіт - Чернівці: ЧНУ, 2002.- 48 с.

До методичних вказівок увійшли основні теоретичні положення для виконання лабораторних робіт, спрямованих на розкриття змісту економетричних залежностей та можливостей їх застосування під час роз'вязування економічних задач. До кожної роботи подані методичні рекомендації побудови економетричної моделі за допомогою ПЕОМ. Видання містить приклади задач, докладно розв'язаних відповідними методами з економічною інтерпретацією розв'язків; завдання для самостійної роботи та питання для контролю знань, а також таблиці основних статистичних критеріїв.

 

Для студентів усіх економічних спеціальностей, які вивчають економетрію.

 

Оптимізація систем і процесів : соціально-економічні системи : методичні вказівки

 

Оптимізація систем і процесів

Бойчук М.В., Семчук А.Р., Лазорик В.В. - Основи систем і процесів: соціально - економічні системи. Методичні вказівки - Чернівці: Рута, 2000.-56с.

У методичних вказівках наведено варіанти завдань до лабораторних робіт з оптимізації систем і процесів. 
Для студентів математичних спеціальностей.  

 

 

 

Основи математичного моделювання соціально-економічних процесів : методичні вказівки

 

Основи математичного моделювання соціально-економічних процесів

Бойчук М.В., Семчук А.Р., Лазорик В.В. - Основи математичного моделювання соціально - економічних процесів : Методичні вказівки - Чернівці: Рута, 2000. - 55 с.


У методичних вказівках наведено варіанти завдань до лабораторних робіт з математичного моделювання соціально-економічних процесів.