Перелік кваліфікаційних магістерських робіт, що виконуються на кафедрі економіко-математичного моделювання (2017-2018 н.р.)

№ п/п

ПІП студента

Тема магістерської роботи

ПІП керівника кваліфікаційної роботи

1.

Антонюк Ростислав Геннадійович

Моделювання  прибутковості та рентабельності промислових підприємств

доц. Григорків М.В.

2.

Бердник Андрій Вікторович

Розробка модулів бізнес-аналітики засобами ASP.NETCore

доц. Вінничук О.Ю.

3.

Биковська Юлія Петрівна

Моделювання процесів економічного зростання в системі індикаторів економіки знань

доц. Вінничук О.Ю.

4.

Вакарчук Андрій Анатолійович

Економіко-математичне моделювання діяльності страхової компанії

доц. Білоскурський Р.Р.

5.

Галіп Юлія Миколаївна

Моделювання процесів ухилення від сплати податків

доц. Вінничук О.Ю.

6.

Дякон Михаела Петрівна

Автоматизація управлінського обліку на підприємствах малого та середнього бізнесу

доц. Вінничук О.Ю.

7.

Іл’яхова Анастасія Віталіївна

Моделювання поведінки клієнта страхової компанії

доц. Ярошенко О.І.

8.

Коваль Євгеній Сергійович

Моделювання процесів поширення фінансових криз

доц. Верстяк А.В.

9.

Лелюк Валентин Миколайович

Проектування корпоративного Web-додатку

проф. Григорків В.С.

10.

ЛисенкоАнна-Крістіна Сергіївна

Моделювання фінансового стану страхової компанії

проф. Григорків В.С.

11.

Максимчук Крістіна Іванівна

Розробка додатку візуалізації даних у Web

доц. Ярошенко О.І.

12.

Маргін Наталія Олегівна

Фінансова стійкість економіки країни зі зовнішньою заборгованістю

доц. Маханець Л.Л.

13.

Марунчик Антон Ярославович

Оцінювання маневреності капіталу на інвестиційному ринку

доц. Маханець Л.Л.

14.

Міняйло Ігор Ігорович

Моделювання оптимальної трансферної стратегії футбольного клубу

проф. Григорків В.С.

15.

Нараєвська Ольга Василівна

Моделювання виробничої діяльності сільськогосподарського підприємства

проф. Григорків В.С.

16.

Нестеренко Олександр Олегович

Розробка додатку електронної комерції засобами Magento2

проф. Григорків В.С.

17.

Обшанський Станіслав Сергійович

Моделювання рівня рентабельності та прибутковості підприємства

доц. Григорків М.В.

18.

Павленко Андрій Миколайович

Економіко-математичне моделювання фінансових ринків

доц. Білоскурський Р.Р.

19.

Савка Максим Володимирович

Оцінювання політичного ризику за допомогою нечіткої логіки

доц. Маханець Л.Л.

20.

Семенюк Михайло Іванович

Автоматизована система управління медичним закладом

доц. Ярошенко О.І.

21.

Стрілецький Роман Анатолійович

Моделювання вартості земельних ділянок

проф. Григорків В.С.

22.

Тимчишин Анастасія Федорівна

Розробка менеджмера витрат засобами Unity

доц. Вінничук О.Ю.

23.

Чекалюк Ігор Валерійович

Розробка компоненту електронної комерції CMSJoomla

доц. Верстяк А.В.

24.

Черниш Андрій Богданович

Моделювання процесів управління портфелем фінансових активів підприємства

доц. Григорків М.В.

25.

Юрійчук Іван Юрійович

Розробка модуля аналізу статистичних даних CMSJoomla

доц. Верстяк А.В.

26.

Юрчак Максим Вадимович

Проектування та розробка web-сервісу аналізу ринку праці

доц. Білоскурський Р.Р.