Основні віхи розвитку кафедри

Кафедра економіко-математичного моделювання (ЕММ) Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича розпочала свою діяльність 1 вересня 2002 р. як випускова кафедра з підготовки фахівців зі спеціальності «Економічна кібернетика». Функціонує у складі економічного факультету. Колектив кафедри висококваліфікований, молодий та перспективний, готовий до викликів часу та сучасного інформаційного суспільства. Сьогодні, пройшовши 18-річний період від свого заснування, кафедра ЕММ є конкурентноспроможною на ринку освіти, досягла вагомих результатів у плані підготовки навчально-методичного забезпечення, рівня наукових публікацій та випуску фахівців з ІТ-технологій і моделювання у економіці та бізнесі.

фото 1
Історія розвитку кафедри