Навчальні дисципліни
Course name Department Semester
Інформатика 1 курс 1 семестр
Основи Web UI розробки 1 курс 1 семестр
Технології розробки мовою Phyton 1 курс 2 семестр
Статистика 1 курс 2 семестр
Статистика в маркетингу 1 курс 2 семестр
Course name Department Semester
Інформаційні технології в маркетингу 2 курс 3 семестр
Технології розробки мовою Phyton 2 курс 3 семестр
Інтернет-технології в бізнесі 2 курс 3 семестр
Економетрика 2 курс 3 семестр
Методи та моделі маркетингу 2 курс 4 семестр
Навчальна практика (Інформатика) 2 курс 4 семестр
Технологія проектування та адміністрування БД і СД 2 курс 4 семестр
Оптимізаційні методи та моделі 2 курс 4 семестр
Course name Department Semester
Дослідження операцій 3 курс 5 семестр
Комп’ютерні технології обробки статистичних даних 3 курс 5 семестр
Економічна кібернетика 3 курс 5 семестр, 6 семестр
Інформаційні системи і технології в управлінні 3 курс 5 семестр, 6 семестр
Електронна комерція і Web-технології 3 курс 6 семестр
Автоматизація тестування програмного забезпечення 3 курс 6 семестр
Моделювання динамічних процесів в економіці 3 курс 6 семестр
Course name Department Semester
Прогнозування соціально-економічних процесів 4 курс 7 семестр
Управління проектами інформатизації 4 курс 7 семестр
Інтернет-технології в бізнесі 4 курс 7 семестр
Моделі економічної динаміки 4 курс 7 семестр
Логістика 4 курс 7 семестр
Комп’ютерна обробка економічної інформації 4 курс 7 семестр
Моделювання економіки 4 курс 7 семестр, 8 семестр
Автоматизація тестування програмного забезпечення 4 курс 8 семестр
Інформаційні системи і технології в обліку й аудиті 4 курс 8 семестр
Інформаційні та комп’ютерні технології у сфері соціального захисту 4 курс 8 семестр
Електронна комерція і Web-технології 4 курс 8 семестр
Системи прийняття рішень 4 курс 8 семестр
Інструментарій фінансово-економічного аналізу 4 курс 8 семестр
Course name Department Semester
Дисципліна вільного вибору 2 5 курс 9 семестр
Дисципліна вільного вибору 3 5 курс 9 семестр
Моделі прийняття рішень в економіці 5 курс 9 семестр
Моделі ринкової економіки 5 курс 9 семестр
ERP та CRM системи 5 курс 10 семестр
Інформаційні системи та бізнес-аналітика 5 курс 10 семестр
Сучасні інформаційні технології 5 курс 10 семестр
Корпоративні інформаційні системи 5 курс 10 семестр
Бізнес-аналітика 5 курс 10 семестр
Дисципліна вільного вибору 4 5 курс 10 семестр
Course name Department Semester
Ефективність інформаційних систем 6 курс 11 семестр
Бізнес-аналітика 6 курс 11 семестр
Моделі еколого-економічної взаємодії 6 курс 11 семестр