Навчальні дисципліни
Course name Department Semester
Інформатика 1 курс 1 семестр
Web-технології 1 курс 1 семестр
Вступ у спеціальність 1 курс 1 семестр
Статистика 1 курс 2 семестр
Математичні методи в соціології 1 курс 2 семестр
Course name Department Semester
Економетрика 2 курс 3 семестр
Сучасні інтернет-технології 2 курс 4 семестр
Оптимізаційні методи та моделі 2 курс 4 семестр
Course name Department Semester
Дослідження операцій 3 курс 5 семестр
Дискретний аналіз в економіці 3 курс 5 семестр
Інформаційні системи в маркетингу 3 курс 5 семестр
Моделі та структури даних 3 курс 5 семестр
Основи Web UI розробки 3 курс 5 семестр
Прикладна економетрика 3 курс 5 семестр
Алгоритмізація і програмування економічних процесів 3 курс 5 семестр, 6 семестр
Економічна кібернетика 3 курс 5 семестр, 6 семестр
Інформаційні системи і технології в управлінні 3 курс 5 семестр, 6 семестр
Інтернет-технології в бізнесі 3 курс 6 семестр
Інформаційні технології у соціальній допомозі 3 курс 6 семестр
Моделювання бізнес-процесів 3 курс 6 семестр
Моделювання динамічних процесів в економіці 3 курс 6 семестр
Технології проектування та адміністрування БД і СД 3 курс 6 семестр
Course name Department Semester
Прогнозування соціально-економічних процесів 4 курс 7 семестр
Управління проектами інформатизації 4 курс 7 семестр
Фінансова математика 4 курс 7 семестр
Числові методи в економіці 4 курс 7 семестр
Моделювання економіки 4 курс 7 семестр, 8 семестр
Імітаційне моделювання бізнес-процесів 4 курс 8 семестр
Інформаційні системи в аналізі й аудиті 4 курс 8 семестр
Моделі економічної динаміки 4 курс 8 семестр
Системи прийняття рішень 4 курс 8 семестр
Основи охорони праці 4 курс 8 семестр
Ризикологія 4 курс 8 семестр
Course name Department Semester
Електронна комерція 5 курс 9 семестр
Інформаційний менеджмент 5 курс 9 семестр
Кібербезпека 5 курс 9 семестр
Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці 5 курс 9 семестр
Організація, планування і управління виробництвом 5 курс 9 семестр
Інтелектуальний аналіз даних 5 курс 10 семестр
Інформаційні системи в бізнесі 5 курс 10 семестр
Інформаційні системи і технології в управлінні організаціями 5 курс 10 семестр
Корпоративні інформаційні системи 5 курс 10 семестр
Математичні методи і моделі ринкової економіки 5 курс 10 семестр
Методика викладання фахових дисциплін 5 курс 10 семестр
Прогнозування та моделювання соціальних процесів 5 курс 10 семестр
Course name Department Semester
Автоматизація аналізу підприємницької діяльності 6 курс 11 семестр
Електронне урядування та документообіг 6 курс 11 семестр
Моделювання еколого-економічної взаємодії 6 курс 11 семестр
Сучасний інструментарій моделювання бізнес-процесів 6 курс 11 семестр