Навчальний план Магістра

Освітній рівень МАГІСТР
Спеціальність: ЕКОНОМІКА
Спеціалізація: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

КредитиГодини
5 курс601800
9 семестр30900
Інформаційний менеджмент4120
Електронна комерція / Web - технології5150
Соціальна відповідальність4120
Педагогіка та психологія вищої школи390
Глобальна економіка4120
Управління комунікаціями і конфліктами/Менеджмент персоналу390
Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці4120
Кібербезпека / Вибіркова навчальна дисципліна390
10 семестр30900
Корпоративні інформаційні системи5150
Математичні методи і моделі ринкової економіки4120
Фінансовий менеджмент/Управління фінансовими інвестиціями390
Управлінський облік / Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами390
Інноваційний розвиток підприємства4120
Методика викладання фахових дисциплін5150
Інтелектуальний аналіз даних / Прикладна економетрика6180
6 курс30900
11 семестр30900
Асистенська практика8240
Написання та захист дипломної роботи12360
Моделювання еколого-економічної взаємодії / Управління проектами / Інтелектуальний бізнес390
Автоматизація аналізу під діяльності/Інформаційна безпека390
Сучасний інструментарій моделювання бізнес -процесів/IT-рішення в управлінні4120