Навчальний план Магістра

Освітній рівень МАГІСТР
Спеціальність: ЕКОНОМІКА
Спеціалізація: ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МОДЕЛЮВАННЯ В ЕКОНОМІЦІ

КредитиГодини
5 курс601800
9 семестр30900
Управління комунікаціями, конфліктами та етика бізнесі4120
Стратегічний менеджмент4120
Моделі прийняття рішень в економіці5150
Методологія та організація наукових досліджень4120
Дисципліна вільного вибору 14 120
Дисципліна вільного вибору 25150
Дисципліна вільного вибору 34120
10 семестр30900
Фінансовий менеджмент4120
Інновації та інноваційна економіка4120
Управлінський облік4120
Моделі трансформаційної та ринкової економіки4120
Корпоративні інформаційні системи6180
Бізнес-аналітика4120
Дисципліна вільного вибору 44120
6 курс30900
11 семестр30900
Переддипломна практика8240
Написання та захист дипломної роботи10300
Бізнес-аналітика4120
Дисципліна вільного вибору 54120
Дисципліна вільного вибору4120