Захищені дисертації

1. Маханець Л.Л. – кандидатська дисертація на тему “Моделювання ризику зовнішньоекономічної діяльності” (спеціальність 8.03.02), 2002 рік.

2. Буяк Л.М. – кандидатська дисертація на тему “Економіко–математичне моделювання оптимальних виробничих технологій” (спеціальність 08.03.02), 2004 рік.

3. Білоскурський Р.Р. – кандидатська дисертація на тему “Економіко–математичне моделювання еколого–економічних систем в умовах невизначеності” (спеціальність 08.03.02), 2005 рік.

4. Вінничук О.Ю. – кандидатська дисертація на тему “Моделювання динаміки екологічно збалансованої економіки” (спеціальність 08.00.11), 2008 рік.

5. Верстяк А.В. – кандидатська дисертація на тему “Економіко-математичне моделювання процесів ціноутворення в екологічно збалансованій економіці” (спеціальність 08.00.11), 2009 рік.

6. Ярошенко О.І. – кандидатська дисертація на тему “Моделювання іпотечного кредитування” (спеціальність 08.00.11), 2009 рік.

7. Іщенко С.В. – кандидатська дисертація на тему “Моделювання ринку землі сільськогосподарського призначення та його впливу на економічну динаміку” (спеціальність 08.00.11), 2014 рік.

8. Григорків М.В. – кандидатська дисертація на тему “Моделювання динаміки економічних систем з урахуванням процесів еколого-економічної взаємодії” (спеціальність 08.00.11), 2014 рік.

9. Вінничук І.С. – кандидатська дисертація на тему “Моделювання процесів функціонування легального та тіньового секторів економіки” (спеціальність 08.00.11), 2015 рік.

10. Буяк Л.М. – докторська дисертація на тему “Математичні моделі економічної динаміки з урахуванням соціально-економіної кластеризації” (спеціальність 08.00.11), 2017 рік.

11. Скращук Л.В. – кандидатська дисертація на тему “Моделі оптимального керування динамікою еколого-економічних систем” (спеціальність 08.00.11), 2017 рік.

12. Білоскурський Р.Р. – докторська дисертація на тему “Державне регулювання національного еколого-економічного розвитку” (спеціальність 08.00.03), 2018 рік.

13. Григорків М.В. – докторська дисертація на тему “Моделі еколого-економічної динаміки у просторі соціально-економічних систем” (спеціальність 08.00.11), 2020 рік.