Зовнішні зв’язки

Кафедра працює в тісній співдружності з:

 • факультетом кібернетики Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка;
 • Тернопільським національним економічним університетом;
 • Прикарпатським національним університетом імені В.Стефаника;
 • Національною Академією державної податкової служби України;
 • Інститутом кібернетики НАН України імені В.М. Глушкова;
 • Міжнародним науково–навчальним центром інформаційних технологій та систем НАН України та міністерства освіти і науки України.
 • компанією Blue Sky Trading (Німеччина);
 • Мюнстерським університетом прикладних наук (Німеччина).

 

З 2004 року Маханець Л.Л. бере активну участь у роботі Міжнародної наукової школи “Моделирование и анализ безопасности и риска в сложных системах” (“Моделювання і аналіз безпеки та ризику в складних системах”), яка проводиться інститутом проблем машинознавства РАН, Санкт-Петербурзьким інститутом інформатики та автоматизації РАН, Державним університетом аерокосмічного приладобудування та Бюро оцінки та аналізу кредитних ризиків “ІНО_ТЕЛ” за підтримки Російського фонду фундаментальних досліджень у Санкт-Петербурзі (Росія).

В 2009 році Григорків В.С., Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В., Вінничук І.С., Вінничук О.Ю. брали участь у роботі І симпозіуму з економічної інформатики в країнах Центральної та Східної Європи “The 1st CEE Symposium on Business Informatics”, який проводився у Віденському університеті (Австрія).

В 2010 році Григорків В.С., Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В., Вінничук І.С., Григорків М.В. та Ходаковська Н.Й. брали участь у роботі І міжнародної конференції з управління ланцюжками постачань “1st Olympus International Conference on Supply Chains”, яка проводилась у Технологічному інституті міста Салоніки (Греція).

В 2010 році Верстяк А.В. разом з компанією Blue Sky Trading проводили спільні наукові дослідження в сфері сучасних інформаційних систем і технологій в економіці в м. Мюнхен (Німеччина).

В 2011 році Верстяк А.В. проводив лекції в Ясському уінверситеті імені А.Й. Кузи (м. Ясси, Румунія).

В 2011 році Верстяк А.В. та Вінничук І.С. брали участь у семінарі “Солідарна Європа” (м. Мюнстер, Німеччина).

В 2011 році Вінничук І.С. та Зюков С.В. брали участь у літній докторській школі “The Doctoral Summer School on Evolutionary Computing in Optimisation and Data Mining (ECODAM)” (м. Ясси, Румунія).

В 2012 році Григорків В.С., Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В. та Григорків М.В. брали участь у ХХ міжнародній конференції “Input-Otput”, де були присутні представники із близько 100 країн світу (м. Братислава, Словаччина).

В 2012 році Верстяк А.В. виграв грант програми Erasmus Mundus для проводення наукових досліджень та проходження стажування в університеті Міколаса Ромеріса в м. Вільнюс (Литва).

В 2013 році Верстяк А.В. проходив стажування за програмою “Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно положень європейських кваліфікаційних рамок” в університеті інформатики та мистецтв (м. Лодзь, Польща)

В 2013 році Григорків В.С., Григорків М.В., Верстяк А.В. та Іщенко С.В. брали участь у міжнародній конференції в університеті Міколаса Ромеріса в м. Вільнюс (Литва).

В 2014 році Зюков С.В. та Вінничук І.С. виграли грант програми Erasmus Mundus для проводення наукових досліджень та проходження стажування в університеті Міколаса Ромеріса в м. Вільнюс (Литва).

В 2014 році Савко О.Я. виграв грант програми Erasmus Mundus для проводення наукових досліджень та проходження стажування в Ясському уінверситеті імені А.Й. Кузи (м. Ясси, Румунія).

В 2014 році Вінничук О.Ю. вимграла грант програми Erasmus Mundus для проводення наукових досліджень та проходження стажування в університеті Міколаса Ромеріса в м. Вільнюс (Литва).

З 2011 року Верстяк А.В. щороку проводить лекції в Мюнстерському університеті прикладних наук (м. Мюнстер, Німеччина).

2015 р.

 • проведені наукові дослідження та стажування з відривом від навчального процесу в Університеті “Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” (м. Ясси, Румунія) у рамках проекту “Inter-Academic Network Erasmus Mundus IANUS” з 01.10.2014 р. по 31.07.2015 р. (Савко О.Я.);
 • проведені наукові дослідження та стажування з відривом від навчального процесу в Університеті “Mykolas Romeris University” (м. Вільнюс, Литва) у рамках проекту “Erasmum Mundus Partnership for Belarus Ukraine and Moldova EMP-AIM” за програмою Еразмус Мундус 25.08.2014 – 28.06.2015 (Зюков С.В., Вінничук І.С.)
 • участь у V Міжнародній науково-практичній конференції «Practice and Research in Private and Public Sector – 2015» (Вільнюс, Литва, 14-15 травня 2015 р.) (Григорків В.С., Григорків М.В., Вінничук О.Ю.);
 • участь у Темпус-проекті-PICASA (Єреван, Вірменія, 16-19 листопада 2015р.) (Григорків М.В., Верстяк А.В., Вінничук О.Ю.);
 • робота у редколегії міжнародного журналу «Forum Scientiae Oeconomia» (м. Дамброва Горнічна, Польща) (Вінничук О.Ю.);
 • прорецензовано тези доповідей 5-ої Міжнародної наукової конференції Practice and Research in Private and Public Sector – 2015» (м. Вільнюс, Литва) (Вінничук О.Ю., Верстяк А.В.,);
 • продовжено тісну співпрацю з партнерами кафедри: Мюнстерським університетом прикладних наук (м. Мюнстер, Німеччина), університетом Міколаса Ромеріса в м. Вільнюс (Литва) (Верстяк А.В.);
 • участь у тренінгу «Інтернаціоналізація ВНЗ» в Університеті міста Єреван (Вірменія) (Верстяк А.В.);
 • участь у тренінгу «Горизонт 2020-написання та імплементація проектів» в м. Печ (Угорщина) (Верстяк А.В., Білоскурський Р.Р.);
 • проведення лекцій в Мюнстерському університеті прикладних наук (Німеччина) (Верстяк А.В.);
 • виграно грант для проведення лекцій Ясському університеті імені А.Й. Кузи (м. Ясси, Румунія) (Верстяк А.В.)

2016 р.

 • продовжено тісну співпрацю з партнерами кафедри: Мюнстерським університетом прикладних наук (м. Мюнстер, Німеччина), університетом Міколаса Ромеріса (м. Вільнюс, Литва), Яським Університетом (м. Яси, Румунія) (Верстяк А.В.);
 • пройдено стажування в Університеті м. Гронінген (Нідерланди)
  23-27.05.2016 (Верстяк А.В.);
 • проведені лекції у Мюнстерському університеті прикладних наук (Німеччина) (Верстяк А.В.);
 • запрошено Кобольда Клауса для читання лекцій з Мюнстерського університету прикладних наук 11-02.12.2016 (Верстяк А.В.);
 • участь у Європейському TEMPUS-проекті PICASA (Верстяк А.В.);
 • участь у тренінгу «Erasmus+ staff week» в Університеті м. Гронінген (Нідерладнди) (Верстяк А.В.);
 • участь у міжнародній конференції «Розробка стратегій інтернаціоналізації» в м. Таллінн (Естонія), 5-9.09.2016 (Верстяк А.В.);
 • участь у конференції «Internationalization of Teaching and Learning: Policies and Practices» проекту PICASA (Грузія, Тбілісі, 21-22 листопада 2016 р.) (Григорків В.С., Верстяк А.В.)

2017 р

 •          покладено початок співпраці з Університетом імені Р. Лазарського (м. Варшава, Польща) (Верстяк А.В.);
 •          організовано спільну конференцію «Poland and the Crossroads International Conference, Warsaw, 17 – 19 Nov 2017» (Верстяк А.В.);
 •          продовжено тісну співпрацю з партнерами кафедри: Мюнстерським університетом прикладних наук (м. Мюнстер, Німеччина), університетом Міколаса Ромеріса в м. Вільнюс (Литва) (Верстяк А.В.);
 •          проведені лекції в Мюнстерському університеті прикладних наук (Німеччина) (Верстяк А.В.);
 •          участь у TEMPUS-проекті PICASA (Верстяк А.В.);
 •          стажування в Мюнстерському університеті прикладних наук (Німеччина) (Верстяк А.В.).

2018 р.

 • пройдено стажування з метою професійного удосконалення на Факультеті економічних наук та публічного адміністрування Університету Штефана Чел Маре, м. Сучава, Румунія з 11.05.2018 р. по 26.05.2018 р. (Білосурський Р.Р.);
 • продовжено тісну співпрацю з партнерами кафедри: Мюнстерським університетом прикладних наук (м. Мюнстер, Німеччина), університетом Міколаса Ромеріса в м. Вільнюс (Литва) (Верстяк А.В.);
 • пройдено стажування в Мюнстерському університеті прикладних наук (Німеччина) (Верстяк А.В.)

2019 р.

 • продовжено тісну співпрацю з партнерами кафедри: Мюнстерським університетом прикладних наук (м. Мюнстер, Німеччина), університетом Міколаса Ромеріса в м. Вільнюс (Литва) (Верстяк А.В.);
 • пройдено стажування в Мюнстерському університеті прикладних наук (Німеччина) (Верстяк А.В.);
 • укладено програму міжнародного співробітництва між факультетом економіки і управління установи освіти «Гродненський державний університет імені Янки Купали» (Республіка Білорусь) та економічним факультетом Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, м.Чернівці (Україна) на 2018 – 2021 рр. (Білоскурський Р.Р., Григорків В.С., Ярошенко  О.І.);
 • у рамках співпраці у 2019 році науковці факультету економіки і управління Гродненського державного університету імені Янки Купали (Budko O.N., Lyalikova V.I., Tsekhan A.V., Tsekhan O.B., Slauta H.I.) взяли участь у Міжнародній науково-методичній конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, викладач кафедри економіко-математичного моделювання Ярошенко О.І. виступила з доповіддю на VIII Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми сучасної економіки: глобальний, національний і регіональний контекст», а студентка Гайовська І. Б., під керівництвом Ярошенко О.І., взяла участь у XIV Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів «Економіка і управління XXI століття”;
 • редагування міжнародного журналу «Forum Scientiae Oeconomia», що видається Вищою школою бізнесу (м. Дамброва Горніча, Польща). (http://ojs.wsb.edu.pl/index.php/fso/Editorial) (Вінничук О.Ю.)

2020 р

 • продовжено тісну співпрацю з партнерами кафедри: Мюнстерським університетом прикладних наук (м. Мюнстер, Німеччина) та університетом Міколаса Ромеріса в м. Вільнюс (Литва) (Верстяк А.В.);
 • здійснено редагування міжнародного журналу «Forum Scientiae Oeconomia», що видається Вищою школою бізнесу (м. Дамброва Горніча, Польща). (http://ojs.wsb.edu.pl/index.php/fso/Editorial) (Вінничук О.Ю.);
 • здійснено редагування міжнародної конференції «Экономика и управление ХХІ века», що проведена 23-24 квітня 2020 р (м. Гродно, Білорусь). (https://conf.grsu.by/nirs21vek/ru/programmnyj-komitet) (Ярошенко О.І.).