Бібліотека

моделювання_економіки
Моделювання економіки: практикум: навч. посіб.
Міжнародна_конференція_Григорків_обкладинка (1)
VIII міжнародна науково-методична конференція “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”
econometruka
Економетрика : тестові завдання : навч. посіб.
statustuka_test_zavdannja
Статистика : тестові завдання : навч. посіб.
Оптимізаційні методи та моделі : практикум в MS Excel : навч.-метод. посіб.
vurobnucha_praktuka
Робоча програма та рекомендації до виробничої практики: методичні вказівки
ICTOA
Інформаційні системи та технології в обліку й аудиті (на прикладі системи Bookkeeper): навч. посіб.
OMM_zadachnuk
Оптимізаційні методи та моделі: вибрані завдання для тематичного контролю: навч. посіб.
OMM_pidrychnuk
Оптимізаційні методи та моделі: підручник
OMM_testu
Оптимізаційні методи та моделі: тестові завдання: навч. посібник
statustuka_2022
Статистика: основи теорії та практикум: навч. посіб.
duskretnuu_analiz
Дискретний аналіз : Вибрані завдання для тематичного контролю: навч. посіб.
BA_Lab_pr
Бізнес-аналітика: лабораторний практикум
BA
Бізнес-аналітика: методичні вказівки
MPE
Моделі ринкової економіки: вибрані завдання для тематичного контролю : метод. вказівки
KIC_1
Корпоративні інформаційні системи: навчальний посібник
nav
Корпоративна інформаційна система MICROSOFT DYNAMICS NAV: метод. вказівки
galaktuka
Корпоративна інформаційна система ГАЛАКТИКА ERP 8.1: метод. вказівки
mpr_in_econ_tes_zavd
Моделі ринкової економіки: тестові завдання
mpr_in_econ_1
Моделі ринкової економіки: метод. вказівки
modeli_pr_rish
Моделі прийняття рішень в економіці: навчальний посібник
mpr_in_econ_tasks
Моделі прийняття рішень в економіці: вибрані завдання для тематичного контролю: навч. посібник
mpr_in_econ_tests
Моделі прийняття рішень в економіці: тестові завдання: навч. посібник
mpr_in_econ_method
Моделі прийняття рішень в економіці: методичні вказівки
ms_project_2020
Управління проектами на базі MS Project: методичні вказівки до лабораторних робіт
inform_testy
Економічна інформатика: тестові завдання
monogr_hryhorkiv_mv_2020
Динамічні моделі еколого-економічних систем в умовах соціально-економічної кластеризації: монографія
is_in_economics_2020
Інформаційні системи в економіці: методичні вказівки до виробничої практики
inform_tutorial_2020
Економічна інформатика: лабораторний практикум
conf-2019
VI міжнародна науково-методична конференція “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”
modeliuv_ek-ky-2019
Моделювання економіки: підручник
the economics of the XXI century
The Economics of the XXI Century: Current State and Development Prospects
ch_meth
Числові методи: навчальний посібник
model_proc_upravl
Моделирование процессов управления в информационной экономике
ekolog-econom-aktualitety-monograf
Еколого-економічні актуалітети в системі розвитку інституціонального середовища України
finmat3
Фінансова математика: підручник
omm-tests
Оптимізаційні методи та моделі. Тестові завдання: навч. посібник
mmzed
Математичні моделі загальної економічної динаміки з урахуванням соціально-економічної кластеризації
imit_modeliuv
Імітаційне моделювання : метод. вказівки
asustentskapraktuka
Асистентська практика: методичні вказівки
vupysknakvalrobota
Випускна кваліфікаційна робота спеціальності 051 Економіка (освітня програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»: методичні рекомендації
sit
Всеукраїнська школа-семінар “Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання”
kon5
V міжнародна науково-методична конференція “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”
kon4
IV міжнародна науково-методична конференція “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”
kon3
III міжнародна науково-методична конференція “математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”
kon2
II міжнародна науково-методична конференція “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”
kon1
I міжнародна науково-методична конференція “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”
Всеукраїнська школа-семінар “Сучасні інформаційні технології в економіці та досвід їх використання в навчальному процесі”
oxoronapratsi
Охорона праці в інформаційних технологіях: практикум
matmmrunkecon
Математичні методи та моделі ринкової економіки: методичні вказівки
metodnaykdos
Методологія наукових досліджень в інформаційній економіці: методичні вказівки
bakalavrduplomrobota
Бакалаврська дипломна робота з напряму підготовки “Економічна кібернетика”: методичні рекомендації
systanaliz
Системний аналіз: методичні вказівки
pravointelekvlasnosvi
Право інтелектуальної власності: методичні вказівки
econruzuk
Економічний ризик: практикум
lohistuka
Логістика: методичні вказівки до лабораторних робіт
komplderisput
Комплексний державний іспит: збірник завдань
project
Створення проектів на базі MS Project та управління ними: методичні вказівки до лабораторних робіт
arhitekturacomp
Архітектура комп’ютерів: методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт
webtexnol
Web-технології: методичні вказівки до лабораторних робіт
zahusduplom
Оформлення та захист кваліфікаційних дипломних і магістерських робіт: методичні вказівки
kursovirobotu
Оформлення та захист курсових робіт: методичні вказівки
econinfor
Системи обробки економічної інформації: методичні вказівки до виробничої практики
msproject
Інформаційні системи управління на базі MS Project (формування проекту): методичні вказівки до лабораторних робіт
1cpid
Інформаційна система “1С Підприємство”: лабораторний практикум
Моделювання економіки: методичні вказівки до виконання та захисту курсових робіт
webtex
Web-технології в електронному бізнесі: методичні вказівки до лабораторних робіт
systobrobkueconinfor
Системи обробки економічної інформації на базі Акцент 7.0: методичні вказівки до лабораторних робіт
orginfsyst
Організація інформаційних систем у фінансово-кредитних установах: методичні вказівки до лабораторних робіт
opginfsys
Організація інформаційних систем зовнішньоекономічної діяльності: методичні вказівки до лабораторних робіт
econsnfor
Економічна інформатика: завдання та методичні вказівки до навчальної (технологічної) практики
orgmarket
Організація інформаційних систем маркетингу: методичні вказівки до лабораторних робіт
orgbuhoblik
Організація інформаційних систем бухгалтерського обліку:методичні вказівки до лабораторних робіт
orginfsys
Організація інформаційних систем в управлінні: методичні вказівки до лабораторних робіт
econometria
Економетрія: методичні рекомендації до лабораторних робіт
osp
Оптимізація систем і процесів: соціально-економічні системи. Методичні вказівки
omm-p
Оптимізаційні методи та моделі: підручник
prognoz
Прогнозування соціально-економічних процесів: лабораторний практикум
econometrukalab
Економетрика: Лабораторний практикум
mmpr
Моделі та методи прийняття рішень в аналізі й аудиті в умовах невизначеності: Лабораторний практикум
aktsent74
Лабораторний практикум з інформаційної системи Акцент 7.4
modeliuv-ek-ky-2017
Моделювання економічної динаміки з урахуванням ринку землі сільськогосподарського призначення (Монографія)
Диференціальні
Диференціальні моделі економічної динаміки (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
statisticatests
Статистика: тестові завдання
econinfor3
Економічна інформатика та комп’ютерна техніка (Затверджено МОН України для студентів ВУЗів)
duskretnimodeli
Дискретні моделі економічної динаміки: навчальний посібник
intelanalizdanuxlab
Інтелектуальний аналіз даних: лабораторний практикум
kis
Корпоративні інформаційні системи (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
ekologoeconom
Моделювання та оптимізація еколого-економічних систем міжгалузевих балансів з інвестиційними запізненнями (Монографія)
omm
Оптимізаційні методи та моделі: вибрані завдання для тематичного контролю: навчальний посібник
statistica10
Лабораторний практикум зі статистики: Statistica 10
dufmodvecon
Диференціальні моделі в економіці: Навчальний посібник
modtaopt
Моделювання та оптимізація повного циклу однопродуктової макроекономіки зростання з урахуванням екологічного фактора (Монографія)
praktukymzinforsyst
Практикум з інформаційних систем і технологій в економіці (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
ecinfor
Економічна інформатика (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
optumalnekeruv
Оптимальне керування в економіці (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
statustuka
Статистика: основи теорії та практикум (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
finmat1
Фінансова математика: підручник (Затверджено МОН України для студентів ВУЗів)
modipitkredut
Моделювання іпотечного кредитування (Монографія)
modecon
Моделювання економіки (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
finmat2
Фінансова математика (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
econometruka
Економетрика (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
econinformatuka2
Економічна інформатика та комп’ютерна техніка (Затверджено МОН України для студентів ВУЗів)
Імітаційне моделювання: методи і програми мовою C++ (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
ruzukologia
Ризикологія в зовнішньоекономічній діяльності (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
elastuchnist
Еластичність та її застосування в економічному аналізі: Навчальний посібник
econinformatuka
Економічна інформатика: навчальний посібник (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
efektuvnistinforsystem
Ефективність інформаційних систем: навчально-методичний посібник
praktzfinmat
Практикум з фінансової математики: навчальний посібник
ekolog-ekonom-inter
Моделювання еколого-економічної взаємодії: навчальний посібник
modeconch2
Моделювання економіки. Частина 2: Навчальний посібник
econometruka2
Економетрика: Лабораторний практикум. Ч.1: Навчальний посібник
modeconch1
Моделювання економіки. Частина I: навчальний посібник
econkibernetuka
Економічна кібернетика: навчальний посібник (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)
osnovumatecon
Основи математичної економіки: вибрані завдання для тематичного контролю
dovidnukzmat
Довідник з математики для вступників до ВНЗ III-IV р. акредитації
rmt
Розвиток міжнародного туризму в Україні (Монографія)
matprog
Практикум з математичного програмування: навчальний посібник
osnovumm
Основи математичного моделювання соціально-економічних процесів: методичні вказівки
matemprog2
Математичне програмування: навчальний посібник (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)