Сфери професійної діяльності випускників

Випускники за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Інформаційні технології та моделювання в економіці» другого (магістерського) рівня вищої освіти (спеціальність 051 «Економіка», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки») здійснюють свою професійну діяльність у сфері управління економікою та бізнесом як фахівця, здатного застосовувати інформаційні технології, бізнес-аналітику, інформаційне та економіко-математичне забезпечення для підготовки управлінських рішень. Випускники можуть працювати наприклад, за професіями згідно з Національним класифікатором професій ДК 003:2010:

 • 2131.2 Адміністратор бази даних
 • 2131.2 Адміністратор даних
 • 2132.2 Інженер-програміст
 • 2132.2 Програміст (база даних)
 • 2139.2 Інженер із застосування комп’ютерів
 • 3121.2 Фахівець з інформаційних технологій
 • 2433.2 Аналітик консолідованої інформації
 • 2441.2 Аналітик (банківська діяльність)
 • 2441.2 Аналітик з інвестицій
 • 2131.2 Аналітик з комп’ютерних комунікацій
 • 2441.2 Аналітик з кредитування
 • 2131.2 Аналітик комп’ютерних систем
 • 2149.2 Аналітик комунікацій (крім комп’ютерів)
 • 2441.2 Економіст
 • 2441.2 Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності

Крім того, вони можуть обіймати ряд інших посад, актуальних сьогодні у економіці та бізнесі.