Сфери професійної діяльності випускників

Спеціальність: 051 «Економіка» Освітні програми: «Економічна кібернетика», «Інформаційні технології та моделювання в економіці».

Випускники за освітньо-професійними програмами «Економічна кібернетика» підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Інформаційні технології та моделювання в економіці» другого (магістерського) рівня вищої освіти (спеціальність 051 «Економіка», галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки») здійснюють свою професійну діяльність у сфері управління економікою та бізнесом як фахівця, здатного застосовувати сучасні інформаційні технології, бізнес-аналітику, економіко-математичне моделювання та інформаційне забезпечення для підготовки управлінських рішень. Зокрема, випускники можуть згідно з Національним класифікатором професій обіймати такі посади:

 • фахівець з інформаційних технологій;
 • адміністратор бази даних;
 • адміністратор даних;
 • інженер-програміст;
 • програміст (база даних);
 • інженер із застосування комп’ютерів;
 • аналітик консолідованої інформації;
 • аналітик (банківська діяльність);
 • аналітик з інвестицій;
 • аналітик з комп’ютерних комунікацій;
 • аналітик з кредитування;
 • аналітик комп’ютерних систем;
 • аналітик комунікацій (крім комп’ютерів);
 • економіст;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності
 • та ряд інших посад, актуальних сьогодні у економіці та бізнесі.