Навчальний план Бакалавра

Освітній рівень БАКАЛАВР
Спеціальність: ЕКОНОМІКА
Освітня програма: ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

КредитиГодини
1 курс1800
1 семестр27870
Українська мова390
Актуальні питанння історії та культури України4120
Економічна теорія4120
Вища математика4120
Інформатика4120
Фізичне виховання (вибір за видами спорту)390
Основи Web UI розробки/Мережеві технології в економіці5150
2 семестр33990
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)4120
Філософія4120
Макроекономіка4120
Теорія ймовірності і математична статистика390
Історія економіки та економічної думки390
Статистика 4120
Гроші і кредит5150
Алгоритмізація і програмування економ. проц./Об'єктно-орієнтоване програмування6180
2 курс601800
3 семестр30900
Іноземна мова (за проф. спрямуванням)26
Мікроекономіка4120
Економетрика4120
Вибіркова навчальна дисципліна 1: Правознавство / Демократія: від теорії до практики /Релігієзнавство / Громадське здоров'я / Фіз.вихов ІІ390
Економіка підприємства5150
Менеджмент4120
Алгоритмізація і програмування економ. проц./Об'єктно-орієнтоване програмування4120
Інтернет-технології в бізнесі/Системи управління контентом4120
4 семестр30900
Оптимізаційні методи та моделі4120
Навчальна практика390
Міжнародна економіка5150
Вибіркова навчальна дисципліна 2390
Фінанси підприємств5150
Маркетинг5150
Технології проектування та адміністрування БД і СД/ Сучасні СУБД5150
3 курс601800
5 семестр30900
HR-технології5150
Облік і аудит5150
Економічна кібернетика5150
Інформаційні системи і технології в управлінні5150
Дослідження операцій5150
Пакети прикладних програм / Комп'ютерні технології статистичної обробки інформації5150
6 семестр30900
Вибіркова навчальна дисципліна 3/Ділова іноземна мова390
Економічна кібернетика4120
Інформаційні системи і технології в управлінні 4120
Економічний аналіз5150
Електронна комерція і Web технології/Інтернет-сервіси4120
Тестування інформаційних систем / Моделі та структури даних/ Соціальна відповідальність4120
Моделювання економічної динаміки / Моделювання динамічних процесів в економіці390
Міждисциплінарна курсова робота390
4 курс601800
7 семестр28840
Міждисциплінарна курсова робота390
Моделювання економіки5150
Моделювання економічної динаміки / Моделювання динамічних процесів в економіці390
ERP/CRM-системи/ Моделювання Інформаційних систем5150
Машинне навчання та штучний інтелект / Інтелектуальні системи прийняття рішень5150
Digital-маркетинг / Презентації та переговори4120
Дискретний аналіз в економіці/Моделювання стохастичних процесів в економіці390
8 семестр32960
Написання та захист випускної роботи6180
Професійна іноземна мова4120
Виробнича практика4120
Моделювання економіки4120
Прогнозування соціально-економічних процесів5150
Обробка та аналіз великих даних / Прикладна економетрика5150
Фінансова математика/Моделювання фін.-кред. операцій4120