ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗА ОПП БАКАЛАВРА (3 курс)

ІІ. ВСТУП НА НАВЧАННЯ ЗА ОПП БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ДИПЛОМА МОЛОДШОГО СПЕЦІАЛІСТА

Спеціальність 051 Економіка: ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА

На скорочену форму навчання приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями, наведеними у таблиці:

Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста Код Вступні випробування
Інформаційна діяльність підприємства 5.03050201 Фаховий іспит
Економіка підприємства 5.03050401
Прикладна статистика 5.03050601
Маркетингова діяльність 5.03050701 Співбесіда,

фаховий іспит,

Комерційна діяльність 5.03050702
Фінанси і кредит 5.03050801
Оціночна діяльність 5.03050802
Бухгалтерський облік 5.03050901
Товарознавство та комерційна діяльність 5.03051001
Організація заготівель і товарознавство сільськогосподарської продукції 5.03051002
Організація виробництва 5.03060101
Організація обслуговування на транспорті 5.03060102
Прикладна математика 5.04030101
Обслуговування програмних систем і комплексів 5.05010101
Обслуговування систем баз даних і знань 5.05010102
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж 5.05010201
Розробка програмного забезпечення 5.05010301
Обслуговування систем управління і автоматики 5.05020101
Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робото технічних систем 5.05020102
Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 5.05020201
Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем 5.05020205

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Заяву про вступ встановленого зразка абітурієнти подають особисто.

До заяви вступники додають такі документи:

  1. Документ державного зразка про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста і додаток до нього та їх копії. (Середній бал додатку розраховується згідно (вставити посилання на додаток 9)).
  2. Паспорт і копії його 1-ї, 2-ї та 11-ї сторінок.
  3. Копія довідки про присвоєння індивідуального податкового номера.
  4. Військовий квиток (посвідчення про приписку) та його копія – для військовозобов’язаних.
  5. Документи, що дають право на пільги при зарахуванні на навчання, якщо такі є.
  6. 4 фотокартки розміром 3×4 см.
  7. 3 конверти (1 звичайний з марками, 1 звичайний без марок, 1 формату А5 без марок).
  8. Папка на зав’язках для документів.

Примітки:
1. Якщо є розбіжності прізвищ чи імен в документах і паспорті, то додаються копії документів, які пояснюють ці розбіжності (свідоцтво про одруження, свідоцтво про зміну імені тощо).
2. Чіткі ксерокопії документів повинні бути чорно-білими і завіряються приймальною комісією університету або в установленому порядку. При поданні копій документів пред’явлення оригіналів документів обов’язкове!

ТЕРМІН НАВЧАННЯ – 2 РОКИ
ВАРТІСТЬ НАВЧАННЯ НА КОНТРАКТНІЙ ФОРМІ – 19500 грн. (за рік)

 

КОНТАКТИ

58012, Україна, м. Чернівці, вул. Кафедральна 2,

Економічний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,

Кафедра економіко-математичного моделювання, 14 корпус університету, 63 аудиторія, тел.  +380-372-526847.

Проїзд від залізничного вокзалу тролейбусом №3, 5, автобусом №1, будь-яким маршрутним таксі до зупинки “площа Соборна”.

Проїзд від автовокзалу тролейбусом №3, автобусом №1, маршрутним таксі №38 до зупинки “вул. Гоголя”.