Студентська наука

Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» під керівництвом викладачів кафедри економіко-математичного моделювання беруть активну участь у наукових конференціях, круглих столах та студентських, університетських і Всеукраїнських олімпіадах.

Результати наукової роботи у 2017 році студентів опубліковані у студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 25-27 квітня 2017 року (Безушко В., Биковська Ю., Великголова О., Галіп Ю., Гербут К., Дякон М., Лисенко А.-К., Маргін Н., Мислюк А., Приплесь О., Семеняк Х., Синоверська М., Тимишин А.)
Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» у 2017 році також активно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зокрема, 07.03.2017 р. на базі економічного факультету було проведено перший етап даної олімпіади, переможцями якої стали Гербут К.В. (1 місце), Мантуляк Ю.В., Бердник А.В. (2 місце).
Студент третього курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Ракоча О.О. проходив навчання за обміном в Університеті Валенсії (м. Валенсія, Іспанія) в рамках програми академічної мобільності студентів Erasmus+ з 26.01.2017 р. по 09.07.2017 р.
Студент четвертого курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Приплесь О.Б. у складі команди Чернівецького національного університету став переможцем у модельній грі «Обґрунтування цілей сталого розвитку України до 2030 на прикладі Одеської та Чернівецької областей», проекту Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», що проводилася спільно з Одеським національним політехнічним університетом та Чернівецьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ 13.11.2017 р.
Результати дипломних робіт освітнього рівня «магістр» на 68,42% впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.
При кафедрі економіко-математичного моделювання також працює науковий гурток з розробки веб-сайтів та сучасного програмного забезпечення (науковий керівник – Верстяк А.В.) Членами гуртка є 5 студентів. Результатом роботи є низка розроблених веб-сайтів (зокрема, кафедри економіко-математичного моделювання та економічного факультету), а також програмного забезпечення, призначеного для аналізу економічних процесів та систем.

Результати наукової роботи студентів у 2018 році опубліковані у 16 роботах:
– студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 квітня 2018 року (Безушко В., Гербут К., Городніцький Д., Загородний О., Мантуляк Ю., Палагнюк О., Приплесь О., Серебров Є., Синоверська М.,Собіль О., Тодощук К.);
– регіональній науково-практичній конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Сталий розвиток Прикарпаття в контексті глобалізаційних процесів», м. Івано-Франківськ, 17 травня 2018 р. (Загородний О., Серебров Є.);
– національній науково-методичній конференції “Цифрова економіка”,
м. Київ., 4–5 жовтня 2018 р. (Маханець Б.);
– I Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансові інструменти сталого розвитку економіки», м. Чернівці, 20 березня 2018 р. (Собіль О.)
– XХІV Міжнародній інтернет-конференції «Новини науки ХХІ століття», м. Вінниця, 23 листопада 2018 р. (Собіль О.)
Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» також активно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зокрема, 12.11.2018 р. на базі економічного факультету було проведено перший етап даної олімпіади, переможцями якої стали Собіль О.І. (1 місце), Чоботар К.В. (2 місце) та Гайовська І.Б. (3 місце).
Студент четвертого курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Сендзюк Р. проходив навчання за обміном в Університеті Фрідріха Шиллера (м. Єна, Німеччина) в рамках програми академічної мобільності студентів Erasmus+ з 01.10.2017 р. по 31.03.2018 р.
Результати дипломних робіт освітнього рівня «магістр» на 23% впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

Результати наукової роботи студентів у 2019 році опубліковані у 18 роботах:
– студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 16-17 квітня 2019 року (Гайовська І., Городніцький Д., Маханець Б., Руснак М., Семеняк Х., Чоботар К.);
– VІ Міжнародній науково-методичній конференції (Бігус В.Р., Гавриляк В.В., Гайовська І.Б., Дардіюк А.О., Доскочинський І.М., Лакуста Р.П., Мартиненко О.Ю., Маханець Б.О., Мякотіна Я.М., Собіль О.І., Тодощук К.М.);
– XIV Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів НІРС ФЕУ-2019 «Економіка і управління XXI сторіччя» (Білорусь) (Гайовська І.Б.);
– ІІ Національній науково-методичній конференції «Економічна безпека у цифровій економіці» 17-18 жовтня 2019 р. (Маханець Б.О.)
Студентка Собіль О.І. стала переможцем конкурсу стипендіальної програми «Завтра.ua» фонду Віктора Пінчука з темою конкурсної роботи «Дослідження взаємозв’язку між економічним зростанням та рівнем викидів вуглекислого газу».
Студентка пятого курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Мислюк А. проходила семестрове навчання за обміном в університеті “Норд” (Норвегія) в рамках програми академічної мобільності студентів Еразмус+ з січня 2019 року по червень 2019 року.
Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» також активно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зокрема, 19.11.2019 р. на базі економічного факультету було проведено перший етап даної олімпіади, переможцями якої стали Чоботар К.В. (1 місце), Щербанік Х.Р. (2 місце) та Гавриляк В.В. (3 місце).
Результати захисту дипломних робіт рівня вищої освіти «магістр» на 91,67% впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

Результати наукової роботи студентів у 2020 році опубліковані у роботах:
– студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 22-23 квітня 2020 року (Андріїшин О., Гавриляк В., Гайовська І., Доліцой О., Маханець Б., Серебров Є., Щербанік Х.);
– XV Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів НІРС ФЕУ-2020 «Економіка і управління XXI сторіччя» 23-24 квітня 2020 року, м Гродно, Білорусь (Маханець Б.);
– міжнародній науково-практичній конференції «Трансформація системи міжнародних, національних та локальних ринків», м. Чернівці (Україна) – м. Сучава (Румунія) 29-30 квітня, 1 травня 2020 р. (Маханець Б., Гавриляк В.);
– студентка другого курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Масіян А.І. проходила семестрове навчання за обміном у м. Гронінген (Нідерланди) в рамках програми академічної мобільності студентів Еразмус+ з 01.02.2010 по 03.07.2020.

За результатами наукових досліджень у 2021 році студентами були опубліковані тези доповідей у збірниках науково-практичних конференцій:
– студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 20-22 квітня 2021 р. (Войтоловський Е. , Гавриляк В.В., Маханець Б., Щербанік Х.);
– VІI Міжнародній науково-методичній конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці», 15-16 квітня 2021 р. (Войтоловський Е.І., Масіян А., Масюк Х.М., Маханець Б.О., Гавриляк В.В., Петращук Б.І., Щербанік Х.Р.);
– XV Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів НІРС ФЕУ-2021 «Економіка і управління XXI сторіччя» 15-16 квітня 2021 року, м Гродно, Білорусь (Войтоловський Е.І.)