Студентська наука

2017 р. Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» під керівництвом викладачів кафедри економіко-математичного моделювання беруть активну участь у наукових конференціях, круглих столах та студентських, університетських і Всеукраїнських олімпіадах.

Результати наукової роботи студентів опубліковані у студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 25-27 квітня 2017 року (Безушко В., Биковська Ю., Великголова О., Галіп Ю., Гербут К., Лисенко А.-К., Дякон М., Маргін Н., Мислюк А., Приплесь О., Семеняк Х., Синоверська М., Тимишин А.)

Студенти спеціальності «Економічна кібернетика» також активно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зокрема, 07.03.2017 р. на базі економічного факультету було проведено перший етап даної олімпіади, переможцями якої стали Гербут К.В. (1 місце), Мантуляк Ю.В., Бердник А.В. (2 місце).

Студент третього курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Ракоча О.О. проходив навчання за обміном в Університеті Валенсії (м. Валенсія, Іспанія) в рамках програми академічної мобільності студентів Erasmus+ з 26.01.2017 р. по 09.07.2017 р.

Студент четвертого курсу спеціальності «Економічна кібернетика» Приплесь О.Б. у складі команди Чернівецького національного університету став переможцем у модельній грі «Обґрунтування цілей сталого розвитку України до 2030 на прикладі Одеської та Чернівецької областей», проекту Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», що проводилася спільно з Одеським національним політехнічним університетом та Чернівецьким торговельно-економічним інститутом КНТЕУ 13.11.2017 р.

Результати дипломних робіт освітнього рівня «магістр» на 68,42% впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

При кафедрі економіко-математичного моделювання також працює науковий гурток з розробки веб-сайтів та сучасного програмного забезпечення (науковий керівник – Верстяк А.В.) Членами гуртка є 5 студентів. Результатом роботи є низка розроблених веб-сайтів (зокрема, кафедри економіко-математичного моделювання та економічного факультету), а також програмного забезпечення, призначеного для аналізу економічних процесів та систем.

2016 р. Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” під керівництвом викладачів кафедри економіко-математичного моделювання беруть активну участь у наукових конференціях, круглих столах та студентських, університетських і Всеукраїнських олімпіадах.

Результати наукової роботи студентів опубліковані у Матеріалах ІІІ Міжнародної Шумпетерівської конференції [Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє] 21-22 жовтня 2016 р., Чернівці (Сухецька А.-К.С.), студентській науковій конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 20-22 квітня 2016 року (Маргін Н., Галіп Ю., Биковська Ю.)

Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” також активно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зокрема, 18.02.2016 р. на базі економічного факультету було проведено перший етап даної олімпіади, переможцями якої стали Бердник А. В.(1 місце), Шевчук З. І., Сухецька А.-К. С. та Гуцул А. Я. (2 місце).

Результати дипломних робіт освітньо-кваліфікаційного рівня (ОКР) «спеціаліст» та освітнього рівня (ОР) «бакалавр» повністю впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

При кафедрі економіко-математичного моделювання також працює науковий гурток з розробки веб-сайтів та сучасного програмного забезпечення (науковий керівник – Верстяк А.В.) Членами гуртка є 5 студентів. Результатом роботи є низка розроблених веб-сайтів (зокрема, кафедри економіко-математичного моделювання), а також програмного забезпечення, призначеного для аналізу економічних процесів та систем.

2015 р. Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” під керівництвом викладачів кафедри економіко-математичного моделювання беруть активну участь у наукових конференціях, круглих столах та студентських, університетських і Всеукраїнських олімпіадах.

Результати наукової роботи 11 студентів опубліковані в матеріалах IV Міжнародної науково-методичної конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, 23-24 квітня 2015 р., м. Чернівці (Бердник А.В., Биковська Ю.П., Галіп Ю.М., Лесик З.Ю., Максимчук К.І., Одовичен О.В, Семенович Б.С., Сухецька А.-К.С., Тимчишин А.Ф., Трішкіу Н.А., Шалева Н.О.)

Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” також активно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зокрема, 24.02.2015 р. на базі економічного факультету було проведено перший етап даної олімпіади, переможцями якої стали Андрушко Я.Д. (1 місце), Павлуненко К.М. та Микитей Н.Я. (2 місце).

Студентка Гуцул А. проходить навчання за обміном у Ризькому технічному університеті (Латвія) за програмою «Erasmus Mundus» з 1.09.2015 р. по 31.12.2015 р.

Результати магістерських та дипломних робіт повністю впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

При кафедрі економіко-математичного моделювання також працює науковий гурток з розробки веб-сайтів та сучасного програмного забезпечення (науковий керівник – Верстяк А.В.) Членами гуртка є 5 студентів. Результатом роботи є низка розроблених веб-сайтів (зокрема, кафедри економіко-математичного моделювання), а також програмного забезпечення, призначеного для аналізу економічних процесів та систем.

2014 р. Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” під керівництвом викладачів кафедри економіко-математичного моделювання беруть активну участь у наукових конференціях, круглих столах та студентських, університетських і Всеукраїнських олімпіадах.

Результати наукової роботи 12 студентів опубліковані в матеріалах:

–        студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 14-16 травня 2014 року (Ілюк А., Малащенко Т., Мамінчук В., Микитей Н., Одовичен О., Опеченик А., Павлюк М., Трішкіу Н.)

–        III Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Детермінанти сучасного розвитку соціально-економічних систем в умовах глобальної нестабільності», 24–26 квітня 2014 року (Ілюк А., Король Д., Кукулер Д., Малащенко Т., Опеченик А., Яцків З.)

Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” також активно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зокрема, 14.02.2014 р. на базі економічного факультету було проведено перший етап даної олімпіади, переможцями якої стали Семенович Б.С. (1 місце), Семанів В.І.  та Микитей Н.Я. (2 місце).

Студент Король Д.Я. проходить навчання за обміном в Університеті “Mykolas Romeris University” (м. Вільнюс, Литва) з 25.08.2014 р. по 28.06.2015 р.

Результати магістерських та дипломних робіт повністю впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

При кафедрі економіко-математичного моделювання також працює науковий гурток з розробки веб-сайтів та сучасного програмного забезпечення (науковий керівник – Верстяк А.В.)

2013 р. Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” під керівництвом викладачів кафедри економіко-математичного моделювання беруть активну участь у наукових конференціях, круглих столах та студентських, університетських і Всеукраїнських олімпіадах.

Результати наукової роботи 19 студентів опубліковані в матеріалах студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 17-19 квітня 2013 року (Бідулько М., Кукулер Д., Лазірко Н., Лелюк О., Одовичен О., Опеченик А., Пройдаков Б., Сомик Т., Антошків З., Ілюк А., Козуб М., Семанів В., Сендзюк М., Січкар В., Скрипкару А., Николайчук В., Піонтковська Ю., Томченко Т., Штефаніца А.) та III Міжнародної науково-методичної конференції «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці» (Лесик З., Семанів В., Січкар В.)

Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” також активно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зокрема, 15.02.2013 р. на базі економічного факультету було проведено перший етап даної олімпіади, переможець якої Сендзюк М.І. успішно продемонструвала свої знання у другому етапі олімпіади, що була проведена у м. Полтава.

Студент Король Д.Я. в першому семестрі 2013/2014 навчального року проходив навчання за обміном в університеті інформатики (м. Лодзь, Польща).

Результати магістерських та дипломних робіт повністю впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

При кафедрі економіко-математичного моделювання також працює науковий гурток з розробки веб-сайтів та сучасного програмного забезпечення (науковий керівник – Верстяк А.В.)

2012 р. Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” під керівництвом викладачів кафедри економіко-математичного моделювання беруть активну участь у наукових конференціях, круглих столах та студентських, університетських і Всеукраїнських олімпіадах.

Результати наукової роботи 16 студентів опубліковані в матеріалах студентської наукової конференції Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 13-14 травня 2011 року (Абрамович Т., Глухий П., Дрозд Р., Завадовська І., Максимюк М., Микитей Н., Николайчук В., Нога І., Опеченик А., Пройдаков Б., Семенович Б., Сендзюк М., Томченко Т., Флореску Г.,  Штефаніца А., Яворська І.)

Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” також активно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зокрема, 15.02.2012 р. на базі економічного факультету було проведено перший етап даної олімпіади, переможець якої Заворотна К.В.  успішно продемонструвала свої знання у другому етапі олімпіади, що була проведена у м. Полтава.

Студент Загарійчук І. в першому семестрі 2012/2013 навчального року проходив навчання за обміном в Мюнстерському університеті прикладних наук, Німеччина.

У спортивних змаганнях брали участь 5 студентів: Кукулер Д. (паверліфтинг), Лазірко Н. (легка атлетика), М’яновська Ю. (туризм), Прескурій В. (шахмати – IV місце), Дрозд Р. (метання ядра – IV місце, богатирські ігри).

У мистецьких конкурсах брали участь 5 студентів: Добровольський А. («Кращий з перших»), Прескурій В., Семенович Б., Дрозд Р., Лелюк О. (квест ЧНУ – І місце), Добровольський А., Семенович Б., Дрозд Р., Лелюк О. (міс / містер університету 2012).

Результати магістерських та дипломних робіт повністю впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

При кафедрі економіко-математичного моделювання також працює науковий гурток з розробки веб-сайтів та сучасного програмного забезпечення (науковий керівник – Верстяк А.В.)

2011 р. Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” під керівництвом викладачів кафедри економіко-математичного моделювання беруть активну участь у наукових конференціях, круглих столах та студентських, університетських і Всеукраїнських олімпіадах.

Результати наукової роботи студентів опубліковані, зокрема, в матеріалах наступних конференцій:

– Всеукраїнська ювілейна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Реорганізація інституційної архітектури в посткризовий період розвитку економіки», 15-16 квітня 2011 року – 5 студентів (Флореску Г.В., Нагорняк О.І., Суворова О.М., Тимченко Т.А., Штефаніца А.Ю.);

– ІІ-га Міжнародна науково-методична конференція „Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, 4-6 травня 2011 року – 19 студентів (Піонтковська Ю.Л., Суворова О.М., Гуменюк У.В., Штефаніца А.Ю., Глухий П.В., Корлотян К.Л., Омелянчук А.А., Тимченко Т.А., Чернова Н.О., Котова К.Є., Семенович Б.С., Лукова О.О., Солончук І.Я., Сорохан А.В., Гуменюк М.В., Нагорняк О.І., Руснак Є.Ю., Чижевська К.Г., Завадовська І.В.);

– студентська наукова конференція Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 13-14 травня 2011 року – 18 студентів (Гуменюк М., Гуменюк У., Дорош Я., Завадовська І., Заворотна К., Кудрявцева К., Нагорняк О., Николайчук В., Нога І., Петришак М., Піонтковська Ю., Солончук І., Суворова О., Тимченко Т., Флореску Г., Чижевська К., Штефаніца А., Яворська І.);

– XX Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція „Сучасна економічна динаміка в контексті парадигми економічного розвитку Й.А. Шумпетера” , 14-16 жовтня 2011 року – 1 студент (Штефаніца А.Ю.)

Студенти спеціальності „Економічна кібернетика” також активно брали участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Економічна кібернетика». Зокрема, 15.12.2011 р. на базі економічного факультету було проведено перший етап даної олімпіади, переможець якої Чижевська К.В. успішно продемонструвала свої знання у другому етапі олімпіади, що була проведена у м. Запоріжжя.

Студент 3 курсу Олександр Дожук (тренер – доцент кафедри Білоскурський Р.Р.) виграв етап «Золотої ліги» з карате за найпрестижнішою версією WKF у важкій ваговій категорії на «Dutch open» у Роттердамі (Голландія).

Студентка Чернова Н.О у період з 27 лютого по 13 березня 2011 року пройшла стажування у одному з найбільших вищих навчальних закладів Румунії –Клу́зькому університе́ті імені Ба́беша-Бо́йяї (University Babes-Bolyai, Cluj- Napoca, Romaniya).

Результати магістерських та дипломних робіт повністю впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

При кафедрі економіко-математичного моделювання також працює науковий гурток з розробки веб-сайтів та сучасного програмного забезпечення (науковий керівник – Верстяк А.В.)

2010 р. Підготовлено 14 студентів спеціальності „Економічна кібернетика” (Вигнан Є., Гуменюк М., Гумунюк У., Корлотян К., Лісничий Д., Лукова О., Нагорняк О., Солончк І., Сорохан А., Суворова О., Токарбк О., Флореску Г., Чернега І., Чижевська К.) до участі в студентській науковій конференції Чернівецького національного університету, присвяченою 135-річчю Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (13-14 травня 2010 року).

На базі економічного факультету 18. 02. 2010 р. проведено І-етап Всеукраїнської студентської олімпіади з економічної кібернетики. Участь у даній олімпіаді брали 7 чоловік (3 – студенти 3 курсу, 2 – студенти 4 курсу та 2 – студенти 5 курсу). Учасникам було запропоновано 10 задач, для розв’язання яких потрібні теоретичні знання з комп’ютерно-інформаційних дисциплін, моделювання економіки, економіко-математичного моделювання, теорії економічного ризику та теорії прогнозування. Переможцями стали: Довгань А.В. (507 гр.), Чижевська К.Г. (407 гр.) та Чернова Н.О. (407 гр.). До участі у ІІ-етапі Всеукраїнської студентської олімпіади підготовлено студентів Довгань А.В. та Чижевську К.В.

Працює науковий гурток при кафедрі економіко-математичного моделювання, в якому беруть участь 12 студентів спеціальності „Економічна кібернетика” (науковий керівник – Верстяк А.В.)

Результати магістерських та дипломних робіт студентів спеціальності „Економічна кібернетика” частково впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області (дипломних робіт – 40%, а магістерських – 45%).

2009 р. Підготовлено 6 студентів спеціальності „Економічна кібернетика” (Довгань А., Іценко К., Кушнірюк М., Скрипник Д., Толошняк М., Худобіна А.) до участі в студентській науковій конференції Чернівецького національного університету (13-14 травня 2009 року) та 7 студентів спеціальності “Економічна кібернетика” (Боролюк В., Григорків М., Іценко К., Мацюк А., Солончук І., Худобіна А., Чернова Н.) до участі в І міжнародній науково-методичній конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”.

Працює науковий гурток при кафедрі економіко-математичного моделювання, в якому беруть участь 3 студентів спеціальності „Економічна кібернетика” (науковий керівник – Верстяк А.В.)

Державна екзаменаційна комісія №8 відзначає, що магістерські та дипломні роботи студентів спеціальності „Економічна кібернетика” виконані на актуальні теми сьогодення. Більшість з них поєднують у собі глибину теоретичних підходів до дослідження економічних явищ і процесів з високим ступенем практичної реалізації результатів для вирішення конкретних проблем економіки. Всі результати даних робіт впроваджені у роботу малих підприємств м. Чернівці та Чернівецької області.

2008 р. Підготовлено 16 студентів спеціальності “Економічна кібернетика” до участі в студентській науковій конференції ЧНУ, присвяченої 600-річчю м. Чернівці та 2 студентів спеціальності “Економічна кібернетика” до участі в VII Всеукраїнській науковій конференції молодих учених і студентів “Національна економіка України в світовому інтеграційному процесі”
2007 р. Підготовлено 19 студентів спеціальності “Економічна кібернетика” до участі в студентській науковій конференції ЧНУ.
2006 р. Підготовлено 19 студентів спеціальності “Економічна кібернетика” до участі в студентській науковій конференції ЧНУ.