2017 – Всеукраїнська школа-семінар «Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання»

2017 – Всеукраїнська школа-семінар «Сучасні інформаційні технології у бізнесі та досвід їх використання» (23 жовтня – 24 жовтня 2017 р.), яка проводилася кафедрою ЕММ сумісно із ТОВ «А2 Бухгалтерія».

Тематика конференції включала такі напрямки:

  • сучасні тенденції розвитку інформаційних систем і технологій.
  • застосування новітніх інформаційних технологій у бізнесі та прийнятті рішень.
  • методичні аспекти викладання ІТ-дисциплін у вищій школі.
  • система ІТ-підготовки фахівців відповідно до потреб ІТ-індустрії.

Метою конференції було посилення співпраці вузів з розробниками інформаційних систем у плані відображення сучасних тенденцій на ринку інформаційних технологій автоматизації економічної та бізнесової діяльності, надання пільгових, демонстраційних або безкоштовних ліцензійних програмних продуктів для освітньої діяльності, а також акцентування необхідності консолідації та постійного обміну досвіду між кафедрами вузів та ІТ-компаніями для організації системи ІТ-підготовки фахівців-практиків відповідно до потреб ІТ-індустрії та викладання ІТ-дисциплін у вищій школі.

Учасники конференції мали змогу ознайомитися з навчально-методичною літературою, виданою кафедрою економіко-математичного моделювання.

Підсумкові результати конференції відображені у програмі, тезах доповідей, звіті та резолюції.