2021 – VII міжнародна науково-методична конференція «Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці»

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас узяти участь у VІІ Міжнародній науково-методичній конференції “Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”, яка відбудеться 15 – 16  квітня 2021 р.

Робочі мови конференції – українська, англійська.

Форма участі – дистанційна.

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Актуальні проблеми та концептуальні моделі розвитку сучасних економічних систем.
 • Математичне моделювання та обчислювальні методи в економіці.
 • Інформаційні системи та технології в економіці.
 • Методи та моделі прийняття рішень в економіці.
 • Сучасні тенденції та перспективи розвитку цифрової економіки.
 • Методичні аспекти викладання економіко-математичних та комп’ютерно-інформаційних дисциплін у вищій школі.

УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

Для участі в роботі конференції необхідно  надіслати до 9 квітня 2021 р. включно на адресу ecomod@chnu.edu.ua:

 • реєстраційну форму;
 • доповіді у форматі *.doc або *.docx;
 • квитанцію про оплату організаційного внеску.

ОПЛАТА

Оплата організаційного внеску 200 грн. (включає сертифікат учасника, збірник матеріалів конференції і поштові витрати) та додаткового збірника (за бажанням авторів) – 100 грн. здійснюються шляхом поштового переказу за вказаною нижче адресою.

 

Адреса для поштового переказу

 58025,   м. Чернівці

вул. Демократична 2, кв. 15

Ярошенко Олена Іванівна

Призначення платежу: оргвнесок учасника конференції (вказати прізвище та ініціали).

Збірник матеріалів конференції буде надісланий всім учасникам на поштову адресу, вказану у заявці, протягом 20 днів після проведення конференції.

ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

Матеріали конференції (1 повна сторінка формату А4 (210×297 мм, всі поля – 20 мм) повинні містити:

–        прізвище та ініціали автора (11 пт, жирний, курсив, вирівнювання праворуч);

–        вчене звання та науковий ступінь автора, посада, організація (11 пт, курсив, вирівнювання праворуч);

Через один інтервал:

–        заголовок (11 пт, жирний, центрований, прописними літерами);

Через один інтервал (11 пт, шрифт Times New Roman, відступ – 10 мм (кнопку табуляції не використовувати), міжрядковий інтервал – 1):

основний матеріал. Рисунки повинні бути виконані у графічних редакторах, сумісних з текстовим редактором MS Word, вставлені у матеріали доповіді як окремий незалежний об’єкт, під яким обов’язково міститься пояснювальний підпис із номером рисунка. Формули повинні бути набрані в редакторі MathType (11 пт).

Через один інтервал:

–        література, на яку в тексті є посилання (10 пт, курсив, вирівнювання ліворуч), повинна бути оформлена згідно державного стандарту України ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 “Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання”.

Приклад оформлення електронної версії матеріалів конференції знаходиться тут

Зверніть увагу!

 1. За зміст матеріалів конференції відповідальність несе автор.
 2. Матеріали, які не відповідають тематиці конференції та не оформлені згідно з указаними вимогами розглядатись оргкомітетом не будуть.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Голова: Григорків В.С., д.ф.-м.н., професор, завідувач кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Заступник голови: Ярошенко О.І, к.е.н., доцент кафедри економіко-математичного моделювання Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Члени комітету:  Білоскурський Р.Р., Буяк Л.М., Верстяк А.В.,  Вінничук І.С.,  Вінничук О.Ю., Григорків М.В., Зюков С.В., Іщенко С.В., Маханець Л.Л., Савко О.Я., Скращук Л.В.

КОНТАКТИ

Семеняк Христина Володимирівна (понеділок – п’ятниця з 9-00 до 17-00)

Тел.  (0372) 52 68 47            (097) 466 36 83            (066) 00 84 020

E-mail:  ecomod@chnu.edu.ua