Архітектура комп’ютерів: методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт

Архітектура комп’ютера: методичні вказівки до лабораторних і практичних робіт / Верстяк А.В., Вінничук І.С. – Чернівці: Рута, 2008. – 70 с.

У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних та практичних робіт, їх теоретичне обґрунтування та подано рекомендації щодо їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій, спрямований на формування знань із архітектури комп’ютера.
Для студентів спеціальності “‘Економічна кібернетика”.

Зміст книги

Лабораторна робота №1. Візуальний аналіз системного блоку
Лабораторна робота №2. Визначення продуктивності роботи комп’ютера
Лабораторна робота №3. Настройка BIOS
Лабораторна робота №4. Використання утиліт в ОС Windows ХР
Практичне заняття №1. Системи числення. Основи переведення чисел між різними системами числення
Практичне заняття №2. Двійкова арифметика
Практичне заняття №3. Основи машинної арифметики з двійковими числами
Практичне заняття №4. Булева алгебра
Список літератури