Асистентська практика: методичні вказівки

Асистентська практика : метод. вказівки : / В. С. Григорків, Л. Л. Маханець, О. Ю. Вінничук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2017. – 40 с.

У методичних вказівках розкрито зміст програми асистентської практики, наведено основні теоретичні відомості та рекомендації щодо підготовки лекційних і лабораторних (практичних) занять, а також зразки оформлення основних складових звіту про проходження даного виду практики.

Для студентів спеціальності 051 «Економіка» освітньої програми «Інформаційні технології та моделювання в економіці».

Зміст книги

ВСТУП

  1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  2. ОБ’ЄКТ, ПРЕДМЕТ, МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
  3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРАКТИКИ ТА КЕРІВНИЦТВО НЕЮ
  4. ЗМІСТ ПРАКТИКИ
  5. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПІДГОТОВКИ ТА ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ (ПРАКТИЧНИХ) ЗАНЯТЬ