Бакалаврська дипломна робота з напряму підготовки “Економічна кібернетика”: методичні рекомендації

Бакалаврська дипломна робота з напряму підготовки “Економічна кібернетика”: методичні рекомендації / уклад. : В.С. Григорків, О.Ю. Вінничук. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 44 с.

Навчальне видання містить методичні рекомендації до виконання бакалаврських робіт з напряму підготовки “Економічна кібернетика”.
Для студентів усіх форм навчання.

Зміст книги

ВСТУП
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ СУТНОСТІ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ ТА ВИМОГ ДО ЇЇ ВИКОНАННЯ
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ЕТАПІВ ВИКОНАННЯ БАКАЛАВРСЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ
2.1. Вибір теми
2.2. Опрацювання літератури, розробка плану роботи та пов’язаних з ним завдань
2.3. Вимоги до структури й обсягу бакалаврської роботи
2.4. Вимоги до оформлення роботи
2.5. Рецензування бакалаврської дипломної роботи
2.6. Попередній захист роботи та допуск до захисту на екзаменаційній комісії
2.7. Підготовка презентації основних результатів роботи та її захист. Підведення підсумків захисту
3. ДОДАТКИ