Бізнес-аналітика: лабораторний практикум

Бізнес-аналітика : лабораторний практикум / уклад. : І.С. Вінничук, О.Ю. Вінничук, Р.Р. Білоскурський. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 32 с.

У лабораторному практикумі наведено рекомендації до виконання лабораторних робіт з “Бізнес-аналітики”.
Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»).

Зміст книги

ВСТУП
Лабораторна робота 1. Початок роботи в Power BI

Лабораторна робота 2. Використання візуальних елементів для створення дешбордів

Лабораторна робота 3. Фільтри та зрізи у звітах

Лабораторна робота 4. Створення обчислювальних стовпців і мір

Додаток

Література та інтернет-ресурси