Бізнес-аналітика: методичні вказівки

Бізнес-аналітика : метод. вказівки / уклад. : Р.Р. Білоскурський, І.С. Вінничук, О.Ю. Вінничук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2021. – 32 с.

У методичних вказівках наведено рекомендації до вивчення навчальної дисципліни “Бізнес-аналітика”.
Для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 051 «Економіка» (освітньо-професійна програма «Інформаційні технології та моделювання в економіці»).

Зміст книги

ВСТУП
ТЕМА 1. Основні концепції бізнес-аналітики

ТЕМА 2. Системи бізнес-аналітики та їх особливості

ТЕМА 3. Вступ до Power BI

ТЕМА 4. Підготовка даних для аналізу в Power BI Desktop

ТЕМА 5. Перетворення, формування та моделювання даних у Power BI Desktop

ТЕМА 6. Використання формул DAX для моделей Power BI Desktop

ТЕМА 7. Створення звітів і панелей моніторингу в Power BI

ТЕМА 8. Інтеграція систем управління бізнесом і бізнес-аналітики для прийняття управлінських рішень

Перелік питань до іспиту

Запитання для перевірки базових знань за темами лабораторних занять