Диференціальні моделі економічної динаміки (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Диференціальні моделі економічної динаміки : основи теорії та приклади : навч. посіб. / В.С. Григорків, М.В. Григорків, Л.В. Скращук. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 224 с.

У навчальному посібнику викладено основи теорії та наведені приклади диференціальних моделей економічної динаміки, тобто моделей, які описуються диференціальними рівняннями. Кожний розділ посібника містить основоположні поняття та факти з теорії, приклади побудови та дослідження диференціальних моделей економічної динаміки, завдання для самостійної роботи та додаткові практичні завдання. Для студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей.

Зміст книги

ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМИ РІВНЯННЯМИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ
1.1. Загальні поняття теорії диференціальних рівнянь першого порядку
1.1.1. Основні поняття й означення
1.1.2. Рівняння з відокремлюваними змінними
1.1.3. Однорідні рівняння
1.1.4. Лінійні рівняння першого порядку
1.1.5. Рівняння в повних диференціалах
1.2. Приклади побудови диференціальних моделей та їх розв’язків
1.3. Завдання для самостійної роботи
1.4. Додаткові завдання з теорії диференціальних рівнянь першого порядку
РОЗДІЛ  2.  ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЛІНІЙНИМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМИ РІВНЯННЯМИ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ
2.1. Загальні поняття теорії лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків
2.1.1. Основні поняття й означення
2.1.2. Лінійні однорідні диференціальні рівняння -го порядку зі сталими коефіцієнтами
2.1.3. Лінійні неоднорідні рівняння зі сталими коефіцієнтами
2.2. Приклади побудови диференціальних моделей та їх розв’язків
2.3. Завдання для самостійної роботи
2.4. Додаткові завдання з теорії лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків
РОЗДІЛ 3. ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМАМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ
3.1. Загальні поняття теорії систем диференціальних рівнянь
3.1.1. Основні поняття й означення
3.1.2. Лінійні однорідні системи
3.1.3. Лінійні неоднорідні системи
3.1.4. Лінійні однорідні системи зі сталими коефіцієнтами
3.1.5. Лінійні неоднорідні системи зі сталими коефіцієнтами
3.2. Приклади побудови диференціальних моделей та їх розв’язків
3.3. Завдання для самостійної роботи
3.4. Додаткові завдання з теорії систем диференціальних рівнянь
РОЗДІЛ 4. СТІЙКІСТЬ РОЗВ’ЯЗКІВ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ МОДЕЛЕЙ
4.1. Загальні поняття теорії стійкості
4.1.1. Основні поняття й означення
4.1.2. Стійкість розв’язків лінійних систем диференціальних рівнянь
4.1.3. Дослідження на стійкість за першим наближенням
4.1.4. Дослідження на стійкість за допомогою функцій Ляпунова
4.1.5. Моделі динамічних систем
4.1.5.1. Поняття динамічної системи у двовимірному просторі
4.1.5.2. Особливі точки динамічної системи двох лінійних однорідних рівнянь із постійними коефіцієнтами
4.1.5.3. Про особливі точки загальної динамічної системи у двовимірному фазовому просторі
4.1.5.4. Граничні цикли на фазовій площині
4.2. Приклади якісного аналізу диференціальних моделей економічної динаміки
4.3. Завдання для самостійної роботи
4.4. Додаткові завдання з теорії стійкості розв’язків диференціальних моделей
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ