Диференціальні моделі в економіці: Навчальний посібник

Диференціальні моделі в економіці: навч. посіб. / В.С. Григорків, Л.В. Скращук; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: Друк Арт, 2012. – 144 с.

У навчальному посібнику викладено елементи теорії диференціальних економіко-математичних моделей, тобто моделей економіки, які формалізуються диференціальними рівняннями. Матеріал посібника є базовим для загальної теорії моделей економічної динаміки.

Для студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей.

Зміст книги

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМИ РІВНЯННЯМИ ПЕРШОГО ПОРЯДКУ

1.1. Загальні поняття теорії диференціальних рівнянь першого порядку

1.1.1. Основні поняття й означення

1.1.2. Рівняння з відокремлюваними змінними

1.1.3. Однорідні рівняння

1.1.4. Лінійні рівняння першого порядку

1.1.5. Рівняння в повних диференціалах

1.2. Приклади побудови диференціальних моделей та їх розв’язків

1.3. Завдання для самостійної роботи

1.4. Додаткові завдання з теорії диференціальних рівнянь першого порядку

РОЗДІЛ 2.  ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ ЛІНІЙНИМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИМИ РІВНЯННЯМИ ВИЩИХ ПОРЯДКІВ

2.1. Загальні поняття теорії лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків

2.1.1. Основні поняття й означення

2.1.2. Лінійні однорідні диференціальні рівняння n -го порядку зі сталими коефіцієнтами

2.1.3. Лінійні неоднорідні рівняння зі сталими коефіцієнтами

2.2. Приклади побудови диференціальних моделей та їх розв’язків

2.3. Завдання для самостійної роботи

2.4. Додаткові завдання з теорії лінійних диференціальних рівнянь вищих порядків

РОЗДІЛ 3. ФОРМАЛІЗАЦІЯ МОДЕЛЕЙ СИСТЕМАМИ ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИХ РІВНЯНЬ

3.1. Загальні поняття теорії систем диференціальних рівнянь

3.1.1. Основні поняття й означення

3.1.2. Лінійні однорідні системи

3.1.3. Лінійні неоднорідні системи

3.1.4. Лінійні однорідні системи зі сталими коефіцієнтами

3.1.5. Лінійні неоднорідні системи зі сталими коефіцієнтами

3.2. Приклади побудови диференціальних моделей та їх розв’язків

3.3. Завдання для самостійної роботи

3.4. Додаткові завдання з теорії систем диференціальних рівнянь

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ