Дискретні моделі економічної динаміки: навчальний посібник

Дискретні моделі економічної динаміки : навч. посібник / В.С. Григорків, О.І. Ярошенко.  Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014.   96 с.

У посібнику викладено елементи теорії різнецевих рівнянь та її застосування для побудови дискретних моделей економічної динаміки. Теоретичний матеріал доповнений прикладами та містить завдання для самостійної роботи з відповідями для них. Для студентів економічних та математичних спеціальностей вузів.

Зміст книги

Вступ

 РОЗДІЛ 1. ДИФЕРЕНЦІАЛЬНІ РІВНЯННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ

1.1. Звичайні диференціальні рівняння першого порядку 

1.1.1. Короткі теоретичні відомості

1.1.2. Завдання для самостійної роботи

1.2. Лінійні диференціальні рівняння вищих порядків 21

1.2.1. Короткі теоретичні відомості

1.2.2. Завдання для самостійної роботи

1.3. Лінійні системи диференціальних рівнянь

1.3.1. Короткі теоретичні відомості

1.3.2. Завдання для самостійної роботи

РОЗДІЛ 2. РІЗНИЦЕВІ РІВНЯННЯ ТА МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1. Лінійні різницеві рівняння першого порядку

2.1.1. Короткі теоретичні відомості

2.1.2. Завдання для самостійної роботи

2.2. Лінійні різницеві  рівняння вищих порядків

2.2.1. Короткі теоретичні відомості

2.2.2. Завдання для самостійної роботи

2.3. Лінійні системи різницевих рівнянь

2.3.1. Короткі теоретичні відомості

2.3.2. Завдання для самостійної роботи

 РОЗДІЛ 3. НЕПЕРЕРВНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ 

3.1. Неперервні односекторні балансові моделі

3.1.1. Модель зі змінним споживанням

3.1.2. Модель зі сталим споживанням

3.2. Моделі встановлення рівноважної ціни

3.2.1. Найпростіша модель установлення рівноважної ціни на ринку одного товару

3.2.2. Модель установлення рівноважної ціни з урахуванням запасів

3.3. Динаміка  мультиплікаторів

3.3.1. Модель з мультиплікатором

3.3.2. Модель з оподаткуванням

3.3.3. Модель зовнішньої торгівлі

3.3.4. Ефект мультиплікатора у відкритій економіці

3.4. Моделі економічних циклів

3.4.1. Модель Самуельсона-Хікса

3.4.2. Модель Тевеса

 РОЗДІЛ 4. ДИСКРЕТНІ МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИНАМІКИ

4.1. Дискретні односекторні балансові моделі

4.1.1. Модель зі змінним споживанням

4.1.2. Модель зі сталим споживанням

4.2. Моделі встановлення рівноважної ціни

4.2.1. Найпростіша модель установлення рівноважної ціни на ринку одного товару

4.2.2. Модель установлення рівноважної ціни з урахуванням запасів

4.3. Динаміка  мультиплікаторів

4.3.1. Модель з мультиплікатором

4.3.2. Модель з оподаткуванням

4.3.3. Модель зовнішньої торгівлі

4.3.4. Ефект мультиплікатора у відкритій економіці

 4.4. Моделі економічних циклів

4.4.1. Модель Самуельсона-Хікса

4.4.2. Модель Тевеса

Відповіді

Література

Додаток