Дискретний аналіз : Вибрані завдання для тематичного контролю: навч. посіб.

Ярошенко О.І. Дискретний аналіз : Вибрані завдання для тематичного контролю / О. І. Ярошенко – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2021. – 104 с.

Навчальний посібник охоплює основні теми дискретного аналізу, зокрема математичну логіку, теорію множин, комбінаторний аналіз і теорію графів. Короткий теоретичний матеріал доповнений завданнями для самостійної роботи, що дозволяє використати посібник як для самостійного вивчення дисципліни, так і аудиторних занять.
Для студентів вузів, аспірантів, викладачів, науковців, інженерів, а також усіх, хто використовує методи дискретного аналізу у своїй діяльності.

Зміст книги

Вступ

1. Логіка висловлювань

1.1. Основні поняття логіки висловлювань

1.2. Закони та функції логіки висловлювань

1.3. Застосування логіки висловлювань

1.4. Тестові завдання

2. Логіка предикатів

2.1. Предикати та логічні операції над ними

2.2. Квантори

2.3. Тестові завдання

3. Теорія множин

3.1. Основні поняття теорії множин

3.2. Операції над множинами

3.3. Тестові завдання

4. Основи комбінаторного аналізу

4.1. Основні правила комбінаторного аналізу

4.2. Принцип Діріхле

4.3. Перестановки та комбінації

4.4. Перестановки та комбінації з повтореннями

4.5. Тестові завдання

5. Графи та їх застосування

5.1. Основні поняття теорії графів

5.2. Ейлерові та Гамільтонові шляхи

5.3. Визначення найкоротшого шляху у графі

5.4. Побудова покривних дерев

5.5. Розфарбовування графів

5.6. Оптимальні потоки в мережах

5.7. Тестові завдання

Список літератури

Відповіді до тестових завдань