Динамічні моделі еколого-економічних систем в умовах соціально-економічної кластеризації: монографія

Григорків М.В. Динамічні моделі еколого-економічних систем в умовах соціально-економічної кластеризації : монографія. Тернопіль: «Економічна думка ТНЕУ», 2020. С. 415.

Монографія присвячена проблемам моделювання еколого-економічної динаміки в умовах соціально-економічної кластеризації. У ній розкрито основні підходи до оцінювання екологічності економіки та механізми її екологізації, методологічні основи дослідження процесів еколого-економічної взаємодії та побудови розподілів елементів суспільства за показниками добробуту. Обґрунтовано особливості, принципи, концептуальні засади та інструментарій моделювання динаміки еколого-економічних систем. Розроблено комплекс динамічних моделей односекторної економіки, у якій здійснюється як виробництво основного агрегованого продукту, так і утилізація виробничого забруднення, та динамічних моделей двосекторної економіки, у якій один сектор займається основним виробництвом, а другий – утилізацією продуктів забруднення, а також динамічних моделей контролю над забрудненням довкілля.

Для фахівців у галузі моделювання економічної та еколого-економічної динаміки, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів і широкого кола науковців, економістів, екологів.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ТА СТАЛОГО РОЗВИТКУ

1.1. Характеристика ознак екологічної кризи, оцінювання та механізми екологізації економіки

1.2. Концептуальні засади, принципи, критерії та оцінки сталого розвитку

1.3. Методи дослідження процесів еколого-економічної взаємодії

1.4. Аналіз сучасного стану математичного моделювання еколого-економічних систем

РОЗДІЛ 2. ЯКІСТЬ ДОВКІЛЛЯ ТА ДОБРОБУТ СУСПІЛЬСТВА ЯК ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКОЛОГІЧНО ТА СОЦІАЛЬНО ЗБАЛАНСОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ

2.1. Екологічні, економічні та соціальні компоненти суспільного добробуту

2.2. Поняття соціально-економічної структури суспільства як його розподілу за показником добробуту

2.3. Крива Лоренца та коефіцієнти нерівномірності розподілу показника добробуту у суспільстві

2.4. Застосування кривої Лоренца до визначення середнього класу

2.5. Реконструкція розподілів елементів суспільства за показниками добробуту на основі моделей динаміки цих показників

2.6. Деякі аспекти соціально-економічної кластеризації українського суспільства

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ТА ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ДИНАМІКИ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ І ПРОЦЕСІВ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

3.1. Моделювання та інформаційні технології як базовий інструментарій системного дослідження складних економічних явищ і процесів

3.2. Математичний апарат формалізації динаміки еколого-економічних систем

3.3. Узгодження часового виміру у моделях економічної та еколого-економічної динаміки

3.4. Часові лаги у динамічних моделях економіки

3.5. Деякі підходи до моделювання динамічних функцій економічної та еколого-економічної поведінки

3.6. Моделі динамічних функцій забруднення як функцій екологічності довкілля: концепція побудови

РОЗДІЛ 4. МОДЕЛІ ДИНАМІКИ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ
ТА ПЕРВИННОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ЗАБРУДНЕННЯ

4.1. Динамічні моделі односекторної економіки з урахуванням процесів утилізації виробничого забруднення

4.1.1. Формалізація моделей у випадку заданих сталих сумарних заощаджень учасників виробництва та частки капіталозабезпечення процесу утилізації виробничого забруднення

4.1.2. Формалізація моделей у випадку заданих сталих сумарних заощаджень учасників виробництва та коефіцієнта утилізації виробничого забруднення

4.2. Моделі динаміки односекторної економіки у випадку змінних сумарних заощаджень учасників виробництва та контролю над обсягами
неутилізованого виробничого забруднення

4.3. Динамічні моделі двосекторної економіки з основним і допоміжним виробництвами

4.3.1. Формалізація моделей у випадку заданої основним сектором частки капіталозабезпечення процесу утилізації виробничого забруднення

4.3.2. Формалізація моделей у випадку заданого основним сектором коефіцієнта утилізації виробничого забруднення

4.3.3. Формалізація моделей у випадку урахування попиту на первинну утилізацію усіх учасників основного та допоміжного виробництв

4.4. Моделі динаміки двосекторної економіки з урахуванням контролю над забрудненням навколишнього середовища неутилізованими виробничими відходами

РОЗДІЛ 5. ДИНАМІЧНІ МОДЕЛІ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ КЛАСТЕРИЗАЦІЇ, ПЕРВИННОЇ ТА ВТОРИННОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ЗАБРУДНЕННЯ

5.1. Моделі динаміки односекторної економіки з урахуванням процесів первинної та вторинної утилізації виробничого забруднення

5.1.1. Формалізація моделей у випадку заданих сталих сумарних заощаджень учасників виробництва та часток капіталозабезпечення первинної і вторинної утилізації

5.1.2. Формалізація моделей у випадку заданих сталих сумарних заощаджень учасників виробництва та коефіцієнтів первинної та вторинної утилізації

5.2. Динамічні моделі односекторної економіки у випадку змінних сумарних заощаджень учасників виробництва та контролю над неутилізованою
частиною виробничих відходів

5.3. Моделювання динаміки двосекторної економіки з первинною та вторинною утилізацією забруднення  у допоміжному секторі

5.3.1. Формалізація моделей у випадку заданих часток капіталозабезпечення утилізованих процесів у основному та допоміжному секторах

5.3.2. Формалізація моделей у випадку заданих коефіцієнтів первинної та вторинної утилізації у основному та допоміжному секторах

5.3.3. Формалізація моделей у випадку урахування попиту на первинну та вторинну утилізацію усіх учасників виробничих процесів

5.4. Моделювання динаміки двосекторної економіки з урахуванням первинної та вторинної утилізації і контролю над забрудненням довкілля неутилізованою частиною виробничих і невиробничих відходів

5.5. Модифікації динамічних моделей процесів еколого-економічного виробництва у випадку різних тарифів на первинну та вторинну утилізацію забруднення

5.5.1. Моделювання динаміки односекторної економіки з урахуванням різних тарифів на первинну та вторинну утилізацію виробничого забруднення

5.5.2. Динамічні моделі двосекторної економіки у випадку різних тарифів на первинну та вторинну утилізацію виробничих і невиробничих відходів

5.5.3. Деякі доповнення стосовно параметрів динамічних еколого-економічних моделей у випадку різних тарифів на первинну та вторинну утилізацію забруднення

ЛІТЕРАТУРА