Економічна інформатика: лабораторний практикум

Економічна інформатика : лабораторний практикум / В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук, А.В. Верстяк, М.В. Григорків, І.С. Вінничук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 228 с.

Зміст і структура навчального посібника узгоджені з вимогами стандартів вищої освіти підготовки фахівців спеціальності 051 “Економіка” галузі знань 05 “Соціальні та поведінкові науки” і всіх спеціальностей галузі знань 07 “Управління та адміністрування” бакалаврського рівня освіти. Наведені у посібнику лабораторні роботи розроблено у такий спосіб, щоб за персональним комп’ютером продемонструвати особливості програмного забезпечення для обробки економічної інформації, інформаційних технологій Microsoft Office,  основ програмування офісних додатків.

Для студентів усіх економічних та управлінських спеціальностей ЗВО і широкого кола фахівців, які працюють з інформацією та інформаційними технологіями в економіці та управлінні.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

 

РОЗДІЛ I. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ MICROSOFT WORD

Лабораторна робота № 1.1. Загальні відомості про текстовий процесор MS Word

Лабораторна робота № 1.2. Робота зі списками. Формування тексту за допомогою стилів. Створення змісту

Лабораторна робота № 1.3. Автоматизація роботи з таблицями

Лабораторна робота № 1.4. Редактор формул MathType і вставка спеціальних символів

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ MICROSOFT POWERPOINT

Лабораторна робота № 2.1. Створення презентацій засобами MS PowerPoint

РОЗДІЛ III. ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ В MICROSOFT EXCEL

Лабораторна робота № 3.1. Використання функцій MS Excel для розв’язування економічних задач

Лабораторна робота № 3.2. Робота з матрицями та з датою

Лабораторна робота № 3.3. Використання фінансових функцій MS Excel

Лабораторна робота № 3.4. Таблиці і списки

Лабораторна робота № 3.5. Побудова графіків і діаграм

Лабораторна робота № 3.6. Консолідація даних. Таблиці даних

Лабораторна робота № 3.7. Використання сценарного підходу та інструменту Підбір параметра до розв’язування економічних задач

Лабораторна робота № 3.8. Оптимізація засобами надбудови Пошук розв’язання

РОЗДІЛ IV. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ MICROSOFT ACCESS

Лабораторна робота № 4.1. Створення бази даних і формування вхідних таблиць БД

Лабораторна робота № 4.2. Створення форм і звітів

РОЗДІЛ V. ОФІСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБАМИ VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

Лабораторна робота № 5.1. Знайомство з редактором VBA. Уведення-виведення інформації. Робота з макросами

Лабораторна робота № 5.2. Побудова графічного інтерфейса користувача. Основні елементи керування та їх властивості, методи. Обробка подій

Лабораторна робота № 5.3. Програмування лінійних алгоритмів

Лабораторна робота № 5.4. Програмування розгалужених алгоритмів

Лабораторна робота № 5.5. Програмування циклічних алгоритмів

Лабораторна робота № 5.6. Обробка одновимірних масивів

Лабораторна робота № 5.7. Обробка двовимірних масивів

Лабораторна робота № 5.8. Автоматизація введення-виведення інформації у таблицях даних Microsoft Excel засобами форм VBA

 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ