Ефективність інформаційних систем: навчально-методичний посібник

Ефективність інформаційних систем: Навчально-методичний посібник / Королюк Ю.Г., Маханець Л.Л., Барасюк Я.М. – Чернівці, ЧТЕІ КНТеУ, 2007. – 190 с.

Конспект лекцій з дисципліни “Ефективність інформаційних систем” для студентів денної форми навчання спеціальності 8.050102 Д-04, 7,050102 Д-04 “Економічна кібернетика”

Зміст книги

Вступ. Сучасні інформаційні системи економічної сфери та аспекти їх впровадження і експлуатації

Тема 1. Надійність програмного забезпечення інформаційних систем

Тема 2. Математичні моделі оцінювання і прогнозування надійності програмного забезпечення ІС

Тема 3. Помилки програмного забезпечення

Тема 4. Надійність і ефективність апаратних засобів ІС

Тема 5. Методи забезпечення надійності апаратних засобів ІС. Резервування апаратних засобів та резервне копіювання даних

Тема 6. Критерії економічної ефективності

Тема 7. Основні складові якості розробки, впровадження та функціонування ІС

Тема 8. Аналіз ефективності роботи. Монітор швидкодії

Тема 9. Методи побудови ефективних веб-систем

Додаток