Економетрика: Лабораторний практикум. Ч.1: Навчальний посібник

Економетрика: Лабораторний практикум. Ч.1: Навч. посібник / Григорків В.С., Якутова О.Ю. – Чернівці: Рута, 2006. – 124 с.

Навчальний посібник присвячено побудові та дослідженню лінійних економетричних моделей. У ньому наведено типові завдання, які можуть бути використані як для тематичного контролю, так і для самостійного вивчення даної дисципліни
Для студентів економічних спеціальностей вузів.

Зміст книги

Вступ
Лабораторна робота №1. Лінійні моделі парної регресії зі стандартними відхиленнями
Лабораторна робота №2. Лінійні моделі множинної регресії зі стандартними відхиленнями
Лабораторна робота №3. Лінійні регресійні моделі з нестандартними відхиленнями
Лабораторна робота №4. Лінійні регресійні моделі у випадку мультиколінеарності незалежних змінних
Лабораторна робота №5. Лінійні регресійні моделі з фіктивними змінними
Список рекомендованої літератури
Додатки