Економічна інформатика та комп’ютерна техніка (Затверджено МОН України для студентів ВУЗів)

Економічна інформатика та комп’ютерна техніка: Підручник. Видання 2-ге, переробл. та доповнене / В.С. Григорків, Л.Л. Маханець, Р.Р. Білоскурський, О.Ю. Вінничук, А.В. Верстяк, І.С. Вінничук. – Чернівці: ДрукАрт, 2014. – 392 с.

У підручнику викладено узгоджені з державними стандартами вищої економічної освіти та відповідними освітньо-кваліфікаційними вимогами основи базових знань з економічної інформатики та комп’ютерної техніки, а також можливості їх застосування в прийнятті економічних рішень. Книга відображає специфіку економічної інформації як об’єкта автоматизації. Особлива увага приділяється апаратному та програмному забезпеченню персонального комп’ютера, загальним тенденціям розвитку і застосування операційних систем, технологіям MicrosoftOffice, основним принципам та особливостям алгоритмізації економічної інформації, мережевим технологіям в економіці та бізнесі, безпеці економічної інформації. Для студентів всіх економічних напрямів ВУЗів та широкого кола фахівців, що працюють з економічною інформацією та інформаційними технологіями.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ І. АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА
1.1. Апаратне забезпечення персонального комп’ютера
1.2. Програмне забезпечення персонального комп’ютера

РОЗДІЛ ІІ. ОПЕРАЦІЙНІ СИСТЕМИ
2.1. Сутність операційних та файлових систем
2.2. Операційні системи сімейства Windows NT
2.2.1. Історія розвитку операційних систем сімейства Windows
2.2.2. Сімейство Windows NT: загальний опис
2.2.3. Операційна система Windows 7
2.2.4. Операційна система Windows 8
2.2.5. Операційна система Windows 8.1
2.2.6. Операційна система Windows Phone 8
2.3. UNIX-подібні та POSIX-сумісні операційні системи
2.4. Операційні системи OS X та iOS
2.5. Операційні системи GNU/Linux та Android

РОЗДІЛ ІІІ. ТЕХНОЛОГІЇ ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ MICROSOFT WORD
3.1. Основні відомості про текстовий процесор Microsoft Word. Основні елементи вікна Microsoft Word
3.2. Створення та форматування документів Microsoft Word
3.2.1. Створення документа
3.2.2. Збереження документа
3.2.3. Форматування документа
3.2.4. Перегляд документа
3.3. Автоматизація роботи з таблицями, графічними елементами та редактором формул MathType
3.3.1. Форматування таблиць
3.3.2. Вставка графічних елементів
3.3.3. Редактор формул MathType і вставка спеціальних символів

РОЗДІЛ ІV. ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ В MICROSOFT EXCEL
4.1. Використання Microsoft Excel для автоматизації економічних розрахунків
4.2. Створення таблиць економічних даних і діаграм
4.2.1. Робота із файлами Microsoft Excel
4.2.2. Перегляд книг та робота з ними
4.2.3. Виконання дій із комірками (діапазонами комірок)
4.2.4. Можливості форматування даних
4.2.5. Використання стилів
4.2.6. Умовне форматування
4.2.7. Застосування тем
4.3. Аналіз даних за допомогою діаграм
4.4. Робота з великими списками та таблицями економічних даних
4.5. Таблиці
4.6. Зведені таблиці
4.7. Консолідація даних
4.8. Функції в Microsoft Excel
4.8.1. Основні поняття про формули і функції Microsoft Excel
4.8.2. Майстер вставки функцій
4.8.3. Фінансові функції та їх використання
4.8.4. Оцінка інвестицій на основі таблиць даних
4.9. Економічне прогнозування за допомогою Microsoft Excel
4.9.1. Прогнозування часових рядів
4.9.2. Статистичний аналіз за допомогою інструменту Data Analysis (Пакет аналізу)
4.10. Елементи економіко-математичного моделювання в Microsoft Excel
4.10.1. Інструменти Підбір параметра і Розв’язувач

РОЗДІЛ V. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ
5.1. Створення таблиць економічних даних
5.1.1. Основні поняття баз даних і систем управління базами даних
5.1.2. Організація баз даних
5.1.3. Фізична організація баз даних
5.1.4. Основні функції й особливості роботи систем управління базами даних
5.1.5. Система управління базами даних Microsoft Access
5.2. Запити, форми і звіти. Оператори та вирази Microsoft Access
5.2.1. Запити
5.2.2. Форми
5.2.3. Звіти

РОЗДІЛ VI. СТВОРЕННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЙ ЗАСОБАМИ MICROSOFT POWERPOINT
6.1. Робота з презентаціями в Microsoft PowerPoint
6.2. Створення слайдів та робота з ними
6.3. Робота з об’єктами у слайдах
6.3.1. Робота з текстом та таблицями у слайдах
6.3.2. Робота із зображеннями
6.4. Переходи та анімація у Microsoft PowerPoint
6.5. Управління ходом презентації

РОЗДІЛ VІI. ОФІСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБАМИ VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS
7.1. Алгоритмізація обчислювальних процесів
7.1.1. Поняття алгоритму та алгоритмізації
7.1.2. Способи запису алгоритмів
7.1.3. Типи алгоритмів
7.2. Основні поняття про середовище програмування VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS (VBA)
7.2.1. Передумови виникнення та сфери застосування VBA
7.2.2. Принципи візуального об’єктно-орієнтованого програмування: об’єкти, властивості, методи, обробка подій
7.2.3. Структура редактора VВА
7.3. Засоби створення інтерфейсу користувача у VВА
7.3.1. Поняття про візуальні об’єкти VBA
7.3.2. Форма користувача UserForm
7.3.3. Елементи керування та їх основні властивості, методи, події
7.3.4. Додаткові елементи керування
7.4. Основи програмування на мові VBA
7.4.1. Типи даних, змінні та константи VBA
7.4.2. Операції VBA
7.4.3. Вбудовані функції VBA
7.4.4. Вбудовані діалогові вікна введення та виведення інформації
7.4.5. Оператори VBA
7.4.6. Підпрограми
7.5. Робота з масивами у VBA
7.5.1. Поняття про масиви та їх опис у VBA
7.5.2. Обробка масивів
7.6. Основні об’єкти Microsoft Excel у VBA
7.6.1. Об’єкти Application, Workbook, Worksheet
7.6.2. Об’єкт Range
7.6.3. Об’єкти Chart і ChartObject
7.7. Процедури обробки помилок і відладки програм
7.7.1. Типи помилок VBA
7.7.2. Засоби відладки VBA

РОЗДІЛ VIIІ. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ І БІЗНЕСІ
8.1. Вступ до комп’ютерних мереж
8.2. Глобальна мережа Інтернет
8.2.1. Історія розвитку Інтернет
8.2.2. Організаційна структура Інтернет
8.2.3. Сервіси Інтернет (веб-сервіси)
8.2.4. Веб-сервіси Google
8.2.5. Основи електронної комерції

РОЗДІЛ IX. БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
9.1. Захист економічної інформації від пошкоджень
9.2. Захист економічної інформації від несанкціонованого доступу. Використання електронного цифрового підпису

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ