Економічна інформатика: тестові завдання

Економічна інформатика : тестові завдання : навч. посібник / укл. Р.Р. Білоскурський. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 200 с.

Навчальний посібник містить тестові завдання для контролю знань з навчальної дисципліни “Інформатика”.

Для студентів усіх напрямів підготовки галузі знань 07 “Управління та адміністрування” та спеціальності 051 “Економіка” закладів вищої освіти, а також широкого кола фахівців, що використовують інструментарій інформатики та комп’ютерної техніки в економічній та управлінській діяльності.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАТИКА”

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ІНФОРМАТИКА”

ГЛОСАРІЙ

РОЗДІЛ I. ТЕХНОЛОГІЯ ОБРОБКИ ТЕКСТОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЗАСОБАМИ MICROSOFT WORD

РОЗДІЛ II. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРЕЗЕНТАЦІЯМИ MICROSOFT POWERPOINT

РОЗДІЛ III. ЕКОНОМІЧНІ ТА ФІНАНСОВІ РОЗРАХУНКИ У MICROSOFT EXCEL

РОЗДІЛ IV. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ MICROSOFT ACCESS

РОЗДІЛ V. ОФІСНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ЗАСОБАМИ VISUAL BASIC FOR APPLICATIONS

РОЗДІЛ VI. АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО КОМП’ЮТЕРА

РОЗДІЛ VII. МЕРЕЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ ТА БІЗНЕСІ. БЕЗПЕКА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

КЛЮЧІ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ