Економічний ризик: практикум

Економічний ризик: практикум / Маханець Л.Л., Скращук Л.В., Іванова Н.Я., Кибич Г.П. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 76 с.

У методичних рекомендація наведені основні теоретичні відомості та полодення за темами, типові задачі з коментарями і розвязками. Також наведені завдання для самостійного опрацювання.
Для студентів економічних спеціальностей.

Зміст книги

Вступ
Тема 1. Сутність ризику як економічної категорії
Тема 2. Основи якісного аналізу ризику
Тема 3. Основні підходи до кількісного аналізу ризику
Тема 4. Система кількісних оцінок ризику
Тема 5. Теорія корисності та прийняття ризику в умовах невизначеності
Тема 6. Теорія портфеля цінних паперів і диверсифікація як спосіб
зниження ризику портфеля цінних паперів
Тема 7. Моделювання ризику та теорія гри
Список рекомендованої літератури