Еластичність та її застосування в економічному аналізі: Навчальний посібник

Еластичність та її застосування в економічному аналізі: Навчальний посібник / Григорків В.С., Григорків М.В. – Чернівці: ТОВ “ДрукАрт”, 2008. – 64 с.

Навчальний посібник присвячено одному з центральних понять маржинального економічного аналізу – еластичності. Крім загальної характеристики коефіцієнтів еластичності, їх властивостей та прикладів застосування в економіці, у посібнику проаналізовано маржинальні показники типових функцій випуску і їх роль в економіко-математичному моделюванні.
Посібник розрахований на студентів прикладних економічних і математичних спеціальностей вузів.

Зміст книги

Вступ
РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЕЛАСТИЧНОСТІ ТА її ВЛАСТИВОСТІ
1.1. Поняття еластичності та її інтерпретація
1.2. Типи еластичності
1.3. Властивості еластичності
1.4. Обчислення еластичності у випадку таблично заданих функцій
Висновки до розділу 1
РОЗДІЛ 2. ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛАСТИЧНОСТІ В ЕКОНОМІЦІ
2.1. Приклади застосування коефіцієнтів еластичності
2.1.1. Точкова еластичність попиту за ціною
2.1.2. Перехресна еластичність попиту за ціною
2.1.3. Еластичність попиту за доходом
2.1.4. Еластичність пропозиції
2.1.5. Цінова еластичність ресурсів
2.1.6. Еластичність заміщення одного ресурсу іншим
2.2. Зв’язок еластичності з іншими факторами та явищами
2.2.1. Зв’язок еластичності попиту на товар з виручкою від його продажу
2.2.2. Зв’язок ціни і граничних витрат монополіста з еластичністю попиту
2.2.3. Зв’язок еластичності з податковою політикою і моделями податків
Висновки до розділу 2
РОЗДІЛ 3. ЕЛАСТИЧНІСТЬ ТА МАРЖИНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТИПОВИХ ФУНКЦІЙ ВИПУСКУ
3.1. Сутність, властивості та характеристики неокласичних функцій випуску
3.2. Маржинальний аналіз типових функцій випуску
3.2.1. Степеневі функції
3.2.2. Функції з постійною еластичністю заміщення ресурсів
3.2.3. Лінійні функції
3.2.4. Функції випуску з постійними пропорціями
3.2.5. Функції структурного типу
3.2.6. Квадратичні функції
Висновки до розділу 3
Висновки
Список використаної літератури