Фінансова математика (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Фінансова математика [Текст] : навчальний посібник / Григорків В.С., Ярошенко О.І. – Чернівці: ЧНУ, 2009. – 384 с.

Посібник містить систематизований виклад основних понять і методів фінансової математики, приклади для ілюстрації теоретичного матеріалу, самостійні завдання, контрольне тестування з кожної теми та лабораторний практикум, що дозволяє використати посібник як для самостійного вивчення дисципліни, так і аудиторних занять.
Для студентів економічних спеціальностей вузів.

Зміст книги

Вступ
Розділ 1. Прості відсотки
1.1. Нарощення за простою відсотковою ставкою
1.2.Дисконтування за простою відсотковою ставкою
1.3.Визначення терміну кредиту та величини відсо¬ткової ставки
1.4.Модифікації при застосуванні простої відсоткової ставки
1.5.Короткий огляд розділу
1 .6. Завдання для самостійної роботи
1.7. Тести
Розділ 2. Складні відсотки
2.1. Нарощення за складною відсотковою ставкою
2.2. Дисконтування за складною відсотковою ставкою
2.3. Номінальна й ефективна відсоткові ставки
2.4. Визначення терміну кредиту та величини відсоткової ставки
2.5. Неперервне нарощення та дисконтування
2.6. Короткий огляд розділу
2.7. Завдання для самостійної роботи
2.8. Тести
Розділ 3. Податки та інфляція
3.1. Врахування податку у фінансових розрахунках
3.2. Облік інфляції у фінансових розрахунках
3.3. Короткий огляд розділу
3.4. Завдання для самостійної роботи
3.5. Тести
Розділ 4. Фінансові ренти
4.1. Потоки платежів та їх основні параметри
4.2. Нарощена величина ренти
4.3. Теперішня величина ренти
4.4. Визначення параметрів ренти
4.5. Деякі типи фінансових рент
4.6. Змінна рента
4.7. Конверсія рент
4.8. Короткий огляд розділу
4.9. Завдання для самостійної роботи
4.10. Тести
Розділ 5. Кредитні розрахунки
5.1. Основні типи кредитів
5.2. Погашення кредиту одноразовим платежем
5.3. Погашення кредиту частинами
5.4. Пільгові кредити
5.5. Сутність і сучасний стан іпотечного кредитування
5.6. Моделювання іпотечного кредитування
5.7. Моделі іпотечного кредитування за умови виплати
банком податку на прибуток
5.8. Моделі іпотечного кредитування в умовах інфляції
5.9. Моделі іпотечного кредитування з достроковим погашенням
5.10. Моделі іпотечного кредитування з пільговим періодом
5.11. Короткий огляд розділу
5.12. Завдання для самостійної роботи
5.13. Тести
Розділ 6. Лізингові розрахунки
6.1. Поняття лізингу
6.2. Функції лізингу
6.3. Види лізингу
6.4.Погашення заборгованості за лізинговими контрактами
6.4.1. Розрахунок регулярних лізингових платежів
6.4.2. Розрахунок нерегулярних лізингових платежів
6.4.3. Побудова графіка сплати лізингових платежів
6.5. Короткий огляд розділу
6.6. Завдання для самостійної роботи
6.7. Тести
Розділ 7. Фінансові розрахунки в Excel
7.1. Огляд фінансових функцій в Excel
7.2. Визначення майбутньої та теперішньої вартості інвестицій
7.2.1. Функція ПС (ПЗ, PV)
7.2.2. Функція БС (БЗ, FV)
7.2.3. Функція БЗРАСПИС*
7.2.4. Використання засобу “Подбор параметра ”
7.2.5. Завдання для самостійної роботи
7.3. Визначення кількості періодів і відсоткової ставки
7.3.1. Функція ЭФФЕКТ*
7.3.2. Функція НОМИНАЛ*
7.3.3. Функція КПЕР* (NPER)
7.3.4. Функція СТАВКА (НОРМА)
7.3.5. Завдання для самостійної роботи
7.4. Визначення параметрів фінансової ренти
7.4.1. Функція ПЛТ (ППЛАТ, РМТ )
7.4.2. Функція ОСПЛТ (ОСНПЛАТ)
7.4.3. Функція ПРПЛТ (ПЛПРОЦ)
7.4.4. Функція ОБЩПЛАТ*
7.4.5. Функція ОБЩДОХОД*
7.4.6. Завдання для самостійної роботи
7.5.Аналіз грошових потоків
7.5.1. Функція ЧПС (НПЗ, NPV)
7.5.2. Функція ВСД (ВНДОХДРЛ)
7.5.3. Функція ЧИСТНЗ*
7.5.4. Функція ЧИСТВНДОХ*
7.5.5. Функція МВСД (MIRR)
7.5.6. Завдання для самостійної роботи
7.6.Розрахунок амортизації …
7.6.1. Функція АПЛ (AMP, SLN)
7.6.2. Функція АСЧ (АМГД, SYD)
7.6.3. Функція ФУО (ДОБ)
7.6.4. Функція ДДОБ
7.6.5. Функція ПУО (ПДОБ, VDB)
7.6.6. Завдання для самостійної роботи
7.7.Побудова фінансових таблиць
7.7.1.Побудова фінансової таблиці з однією змінною
7.7.2.Побудова фінансової таблиці з двома змінними
7.7.3.Завдання для самостійної роботи
Відповіді
Список літератури
Додатки