Фінансова математика: підручник (Затверджено МОН України для студентів ВУЗів)

Фінансова математика: підручник / Григорків В.С., Ярошенко О.І., Нікіфоров П.О. – Чернівці: ЧНУ, 2011. – 488 с.

Підручник містить систематизований виклад основних понять і методів фінансової математики, приклади для ілюстрації теоретичного матеріалу, самостійні завдання, контрольне тестування з кожної теми та лабораторний практикум, що дозволяє використати посібник як для самостійного вивчення дисципліни, так і аудиторних занять.
Для студентів економічних спеціальностей вузів.

Зміст книги

Вступ
Розділ 1. Прості відсотки
1.1. Нарощення за простою відсотковою ставкою
1.2. Дисконтування за простою відсотковою ставкою
1.3. Визначення терміну кредиту та величини відсоткової ставки
1.4. Модифікації при застосуванні простої відсоткової ставки
1.5. Короткий огляд розділу
1.6. Завдання для самостійної роботи
1.7. Тести
Розділ 2. Складні відсотки
2.1. Нарощення за складною відсотковою ставкою
2.2. Дисконтування за складною відсотковою ставкою
2.3. Номінальна й ефективна відсоткові ставки
2.4. Визначення терміну кредиту та величини відсоткової ставки
2.5. Неперервне нарощення та дисконтування
2.6. Короткий огляд розділу
2.7. Завдання для самостійної роботи
2.8. Тести
Розділ 3. Податки та інфляція

3.1. Врахування податку у фінансових операціях
3.2. Облік інфляції у фінансових операціях
3.3. Короткий огляд розділу
3.4. Завдання для самостійної роботи
3.5. Тести
Розділ 4. Фінансові ренти
4.1. Потоки платежів та їх основні параметри
4.2. Нарощена величина ренти
4.3. Теперішня величина ренти
4.4. Визначення параметрів ренти
4.5. Деякі типи фінансових рент
4.6. Змінна рента
4.7. Конверсія рент
4.8. Короткий огляд розділу
4.9. Завдання для самостійної роботи
4.10. Тести
Розділ 5. Кредитні операції
5.1. Основні типи кредитів
5.2. Погашення кредиту одноразовим платежем
5.3. Погашення кредиту частинами
5.4. Пільгові кредити
5.5. Сутність і сучасний стан іпотечного кредитування
5.6. Моделювання іпотечного кредитування
5.7. Моделі іпотечного кредитування за умови виплати банком податку на прибуток
5.8. Моделі іпотечного кредитування в умовах інфляції
5.9. Моделі іпотечного кредитування з достроковим погашенням
5.10. Моделі іпотечного кредитування з пільговим періодом
5.11. Короткий огляд розділу
5.12. Завдання для самостійної роботи
5.13. Тести
Розділ 6. Лізингові операції
6.1. Поняття лізингу
6.2. Функції лізингу
6.3. Види лізингу
6.4. Погашення заборгованості за лізинговими контрактами
6.4.1. Розрахунок регулярних лізингових платежів
6.4.2. Розрахунок нерегулярних лізингових платежів
6.4.3. Побудова графіка сплати лізингових платежів
6.5. Короткий огляд розділу
6.6. Завдання для самостійної роботи
6.7. Тести
Розділ 7. Форфейтингові операції
7.1. Поняття форфейтингу
7.2. Погашення заборгованості за форфейтинговими операціями
7.2.1. Визначення номінальної вартості фор-фейтингових векселів
7.2.2. Коригування умов продажу об’єкта форфейтингу
7.2.3. Оцінка інвестиційних проектів, заснованих на форфейтингу
7.3. Короткий огляд розділу
7.4. Завдання для самостійної роботи
7.5. Тести
Розділ 8. Аналіз інвестиційних проектів

8.1. Інвестиційні проекти та їх особливості
8.2. Методи оцінки ефективності інвестицій
8.2.1. Чиста теперішня вартіств (NPV)
8.2.2. Внутрішня ставка прибутковості (IRR)
8.2.3. Модифікована внутрішня ставка прибутковості (МІRR)
8.2.4. Період окупності (РР)
8.2.5. Дисконтований період окупності (DРР)
8.2.6. Індекс прибутковості (РІ)
8.3. Аналіз інвестиційних проектів
8.4. Короткий огляд розділу
8.5. Завдання для самостійної роботи
8.6. Тести
Розділ 9. Фінансові операції в Ехсеl
9.1. Огляд фінансових функцій в Ехсеl
9.2. Визначення майбутньої та теперішньої вартості інвестицій
9.2.1. Функція ПС (ПЗ, РV)
9.2.2. Функція БС (БЗ, FV)
9.2.3. Функція БЗРАСПИС*
9.2.4. Використання засобу “Подбор параметра ”
9.2.5. Завдання для самостійної роботи
9.3. Визначення кількості періодів і відсоткової ставки
9.3.1. Функція ЭФФЕКТ*
9.3.2. Функція НОМИНАЛ*
9.3.3. Функція КПЕР* (NPER)
9.3.4. Функція СТАВКА (НОРМА)
9.3.5. Завдання для самостійної роботи
9.4. Визначення параметрів фінансової ренти
9.4.1. Функція ПЛТ (ППЛАТ, РМТ )
9.4.2. Функція ОСПЛТ (ОСНПЛАТ)
9.4.3. Функція ПРПЛТ (ПЛПРОЦ)
9.4.4. Функція ОБЩПЛАТ*
9.4.5. Функція ОБЩДОХОД*
9.4.6. Завдання для самостійної роботи
9.5. Аналіз грошових потоків
9.5.1. Функція ЧПС (НПЗ, NPV)
9.5.2. Функція ВСД (ВНДОХ,IRR)
9.5.3. Функція ЧИСТНЗ*
9.5.4. Функція ЧИСТВНДОХ*
9.5.5. Функція МВСД (МIRR)
9.5.6. Завдання для самостійної роботи
9.6. Розрахунок амортизації
9.6.1. Функція АПЛ (АМР, SLN)
9.6.2. Функція АСЧ (АМГД, SYD)
9.6.3. Функція ФУО (ДОБ)
9.6.4. Функція ДДОБ
9.6.5. Функція ПУО (ПДОБ, VDB)
9.6.6. Завдання для самостійної роботи
9.7. Побудова фінансових таблиць
9.7.1. Побудова фінансової таблиці з однією змінною
9.7.2. Побудова фінансової таблиці з двома змінними
9.7.3. Завдання для самостійної роботи
Післямова
Відповіді
Список літератури
Додатки