III міжнародна науково-методична конференція “математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці”

Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці: матеріали III Міжнародної науково-методичної конференції / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці: ДрукАрт, 2013. – 296 с.

У матеріалах конференції висвітлено результати наукових досліджень в галузі економіко-математичного моделювання та інформаційно-комп’ютерних технологій і освітянській практиці.

Розраховано на науковців, викладачів навчальних закладів, аспірантів, практиків – усіх, хто використовує методи математичного моделювання та комп’ютерно-інформаційних технологій у своїй професійній діяльності та при підготовці студентів вузів.

Зміст книги