Імітаційне моделювання: методи і програми мовою C++ (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Буяк Л.М., Паучок В.К. – Імітаційне моделювання: методи і програми мовою С++. – Тернопіль: ТНЕУ, – 2008. – 152 с.

Навчальний посібник для студентів економічних та інженерних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Викладено методологічні й інженерні основи проектування математичних й обчислювальних моделей як засобу наукового пізнання й інструменту розв’язання практичних задач. Описано методи моделювання дискретних й стохастичних систем. Подано програмні класи мовою С++, призначені для імітаційного моделювання випадкових величин.
Рекомендується для бакалаврів з напрямку «Економіка та підприємництво», а також для всіх, хто вивчає моделювання й проектування програмного забезпечення у галузі моделювання.

Зміст книги

Зміст