Інформаційні системи в економіці: методичні вказівки до виробничої практики

Інформаційні системи в економіці : метод. вказівки до виробн. практики / укл. В.С. Григорків, Л.Л. Маханець, О.Ю. Вінничук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2020. – 28 с.

Наведено ключові положення щодо порядку проходження виробничої практики, обов’язків керівників практики від кафедр і бази практики, обов’язків студентів-практикантів, основних програмних завдань практики, організації та оформлення звіту, а також відповідні рекомендації щодо його захисту.

Для студентів, підготовка яких здійснюється за освітньою програмою “Економічна кібернетика”.

Зміст книги

ВСТУП

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Мета і завдання практики

1.2. Бази практики

1.3. Обов’язки студента-практиканта

1.4. Основні обов’язки керівника практики від кафедри

II. ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ

2.1. Загальна характеристика бази практики (суб’єкта господарської діяльності (СГД) та її організаційна структура

2.2. Організація інформаційного забезпечення. Електронний документообіг

2.3. Інформаційні системи та технології, їх основні характеристики

2.4. Аналіз автоматизованих робочих місць (АРМ), їх загальна характеристика

2.5. Ступінь і аналіз автоматизації процесів господарської діяльності

2.6. Рівень використання інформаційних технологій

2.7. Висновки та пропозиції

III. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ

3.1. Оформлення необхідних документів

3.2. Складання й оформлення звіту з виробничої практики

3.3. Оформлення щоденника практики

3.3.1. Календарний графік практики

3.3.2. Приклад оформлення відгуку й оцінки роботи студента на практиці від бази практики

3.4. Критерії оцінювання

3.5. Процедура захисту звіту

ДОДАТКИ