Інформаційна система “1С Підприємство”: лабораторний практикум

Інформаційна система “1С: Підприємство”: Лабораторний практикум / Білоскурський Р.Р., Верстяк А.В. – Чернівці: Рута, 2006. – 60 с.

Методичні вказівки містять завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань про систему “1С: Підприємство 7.7” для ведення обліку та управління підприємством.
Для студентів економічних спеціальностей.

Зміст книги

Вступ
Лабораторна робота № 1. Початок роботи з програмою “1С: Підприємство”
Лабораторна робота № 2. Робота з довідниками та константами. Здійснення господарських операцій вручну
Лабораторна робота № 3. Робота з документами. Банк і каса
Лабораторна робота № 4. Формування звітів у програмі “1С підприємство”
Лабораторна робота № 5. Нарахування й виплата заробітної плати
Лабораторна робота № 6. Робота з постачальниками
Лабораторна робота № 7. Виробництво. Реалізація готової продукції. Фінансові результати
Лабораторна робота № 8. Сервісні можливості. Адміністрування та конфігурування
Список використаної літератури