Інформаційні системи управління на базі MS Project (формування проекту): методичні вказівки до лабораторних робіт

Інформаційні системи управління на базі MS Project (формування проекту): Методичні вказівки до лабораторних робіт / Маханець Л.Л., Верстяк А.В. – Чернівці: Рута, 2006. – 50 с.

У методичних вказівках наведені завдання до лабораторних робіт, їх теоретичне обґрунтування та рекомендації до їх виконання. Запропонований теоретичний матеріал і прикладний інструментарій спрямований на формування знань із системи “MS Project” для управління підприємством.
Для студентів усіх економічних спеціальностей.

Зміст книги

Вступ
Лабораторна робота № 1. Основи Microsoft Office Project
Лабораторна робота № 2. Настройка документа проекту
Лабораторна робота № 3. Створення списку завдань
Лабораторна робота № 4. Формування зв’язків
Список використаної літератури