Комплексний державний іспит: збірник завдань

Комплексний державний іспит. Збірник завдань /Баловсяк Н.В., Барасюк Я.М., Бурачек В.Р., Володін Д.С., Маханець Л.Л., Ореховський В.О., Паращук К.Ф., Чернов В.М. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2009. – 154 с.

Збірник завдань охоплює матеріал з усіх розділів комплексного державного іспиту для студентів освітньо – кваліфікаційного рівня “бакалавр” спеціальності 6.050102 “Економічна кібернетика”.
Для всіх тестових завдань подані правильні варіанти відповідей, для задач наведені зразки їх розв’язання.

Зміст книги

ВСТУП
I. Системи обробки економічної інформації
Тести
Правильні варіанти відповідей
II. Моделювання економіки
Тести
Правильні варіанти відповідей
Задачі
Приклади розв’язування задач
III. Економічна теорія, мікро- і макроекономіка, історія економічних знань
Тести
Правильні варіанти відповідей
IV. Прогнозування соціально-економічних процесів
Тести
Правильні варіанти відповідей
V. Економічна кібернетика
Тести
Правильні варіанти відповідей
VI. Програмні оболонки і пакети
Тести
Правильні варіанти відповідей
VII. Інформаційні системи і технології в економіці
Тести
Правильні варіанти відповідей
Задачі
Приклади розв’язування задач
Список рекомендованої літератури