Корпоративні інформаційні системи (Рекомендовано МОН України для студентів ВУЗів)

Корпоративні інформаційні системи / Григорків В.С., Верстяк А.В., Вінничук І.С., О.Я. Савко, С.В. Зюков – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – 236 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та приклади корпоративних інформаційних систем. Зміст і структура посібника узгоджені з вимогами освітньо-професійних програм підготовки фахівців економічних спеціальностей та спрямовані на формування практичних навичок роботи із сучасними корпоративними системами.

Для студентів економічних спеціальностей вузів і широкого кола фахівців, які працюють з корпоративними інформаційними системами.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА
ЧАСТИНА І. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА
1.1. Інформаційні технології управління виробництвом
1.1.1. Специфікація складу продукції BOM
1.1.2. Планування потреби в матеріалах MRP та виробничих потужностях CRP
1.1.3. Стандарт MRPII управління виробництвом
1.1.4. “Розумне” виробництво CIM. Системи автоматизованого проектування CAD, технологічної підготовки виробництва CAM та інженерного аналізу CAE
1.1.5. Управління технічною підготовкою продукції PLM/PDM
1.2. Інформаційні системи обміну та аналізу інформації
1.2.1. Системи пошуку та аналізу інформації EIS
1.2.2. Технології обробки даних OLAP та OLTP
1.2.3. Концепція Data Mining
1.2.4. Системи бізнес аналітики BusinessIntelligence
1.2.5. Електронний обмін даними EDI. Стандарт GS1
РОЗДІЛ 2. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ERP
2.1. ERP-інтегрована система управління підприємством
2.1.1. Управління фінансами
2.1.2. Бюджетування
2.1.3. Управління взаємовідносинами з клієнтами
2.1.4. Управління продажами та закупівлями
2.1.5. Управління людськими ресурсами HRM
2.1.6. Управління складською логістикою
2.1.7. Управління виробництвом
2.2. Особливості ERP-систем
2.3. Впровадження ERP-систем
2.4. Процесно-орієнтовний підхід впровадження ERP-систем
2.5. Порівняльний аналіз вітчизняних та зарубіжних систем управління підприємством ERP
2.6. Нове покоління систем: ERPII та CSRP
РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМ
3.1. Концептуальні аспекти оцінки ефективності впровадження ERP-систем
3.2. Методи інвестиційного менеджменту
3.3. Методи економічного аналізу
3.4. Методика C/SCSC
3.5. Процесний підхід
3.6. Методи оцінки ефективності інвестицій в ERP-систему
РОЗДІЛ 4. ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТ
4.1. Управління взаємовідносинами з клієнтами CRM
4.2. Управління ланцюгами постачань SCM
4.3. Системи управління складами WMS
4.4. Системи управління транспортом TMS
4.5. Системи управління автогосподарством FMS
4.7. Системи управління технічним обслуговуванням CMMS та активами EAM
ЧАСТИНА ІІ. ПРИКЛАДИ КОРПОРАТИВНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І РОБОТИ З НИМИ
РОЗДІЛ 5. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА  MICROSOFT DYNAMICS NAV
5.1. Інтерфейс інформаційної системи Microsoft Dynamics NAV та її функціональні можливості
5.2. Банківські та касові операції
5.3. Клієнт-банк
5.4. Облік товарів в Microsoft Dynamics NAV
РОЗДІЛ 6. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА  З ВІДКРИТИМ КОДОМ OpenERP
6.1. Встановлення та настройка системи OpenERP
6.2. Робота з основними довідниками
6.3. Управління замовленнями: закупівля товарів
6.4. Управління замовленнями: продаж товарів
6.5. Модуль HumanRecources
6.6. Планування проектів
РОЗДІЛ 7. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА  ГАЛАКТИКА ERP 8.1
7.1. Встановлення та настройка системи
7.2. Контур «Управление персоналом»
7.3. Контур «Управление логистикой»
7.4. Модуль «Клиент-банк»