Корпоративні інформаційні системи: навчальний посібник

Корпоративні інформаційні системи  / В.С. Григорків, Р.Р. Білоскурський, А.В. Верстяк, І.С. Вінничук, О.Ю. Вінничук. – Чернівці : Чернівец. нац. ун-т, 2021. – 152 с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні основи та приклади корпоративних інформаційних систем. Зміст і структура посібника узгоджені з вимогами освітньо-професійних програм підготовки фахівців економічних спеціальностей та спрямовані на формування практичних навичок роботи із сучасними корпоративними системами.

Для студентів економічних спеціальностей вузів і широкого кола фахівців, які працюють з корпоративними інформаційними системами.

Зміст книги

ПЕРЕДМОВА

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК КОНЦЕПЦІЙ УПРАВЛІННЯ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Інформаційні технології управління виробництвом

1.1.1. Специфікація складу продукції ВОМ

1.1.2. Планування потреби в матеріалах MRP і виробничих потужностях CRP

1.1.3. Стандарт MRPII управління виробництвом

1.1.4. “Розумне” виробництво CIM. Системи автоматизованого проєктування CAD, технологічної підготовки виробництва CAM та інженерного аналізу CAE

1.1.5. Управління технічною підготовкою продукції PLM/PDM

1.2. Інформаційні системи обміну й аналізу інформації

1.2.1. Системи пошуку й аналізу інформації EIS

1.2.2. Технології обробки даних OLAP і OLTP

1.2.3. Концепція Data Mining

1.2.4. Системи бізнес-аналітики Business Intelligence

1.2.5. Електронний обмін даними EDI. Стандарт GS1

РОЗДІЛ II. КОРПОРАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА ERP

2.1. ERP-інтегрована система управління підприємством

2.1.1. Управління фінансами

2.1.2. Бюджетування

2.1.3. Управління взаємовідносинами з клієнтами

2.1.4. Управління продажами та закупівлями

2.1.5. Управління людськими ресурсами HRM

2.1.6. Управління складською логістикою

2.1.7. Управління виробництвом

2.2. Особливості ERP-систем

2.3. Упровадження ERP-систем

2.4. Процесно-зорієнтований підхід до упровадження ERP-систем

2.5. Порівняльний аналіз вітчизняних і зарубіжних систем управління підприємством EPR

2.6. Нове покоління систем: ERPII та CSRP

РОЗДІЛ III. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРОВАДЖЕННЯ ERP-СИСТЕМ

3.1. Концептуальні аспекти оцінки ефективності упровадження ERP-систем

3.2. Методи інвестиційного менеджменту

3.3. Методи економічного аналізу

3.4. Методика C/SCSC

3.5. Процесний підхід

3.6. Методи оцінки ефективності інвестицій у ERP-систему

РОЗДІЛ IV. ПЛАНУВАННЯ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА: ЗОВНІШНІЙ АСПЕКТ

4.1. Управління взаємовідносинами з клієнтами CRM

4.2. Управління ланцюгами постачань SCM

4.3. Системи управління складами WMS

4.4. Системи управління транспортом TMS

4.5. Системи управління автогосподарством FMS

4.6. Інформаційні системи управління технічним обслуговуванням і ремонтом MRO

4.7. Системи управління технічним обслуговуванням CMMS і активами ЕАМ

РОЗДІЛ 5. КОРПОРАТИВНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА З ВІДКРИТИМ КОДОМ ODOO

5.1. Установлення та налаштування системи Odoo

5.2. Робота з основними довідниками

5.3. Управління замовленнями: закупівля товарів

5.4. Управління замовленнями: продаж товарів

5.5. Управління торговельною точкою (POS-термінал)

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА