Корпоративна інформаційна система ГАЛАКТИКА ERP 8.1: метод. вказівки

Корпоративна інформаційна система ГАЛАКТИКА ERP 8.1: метод. вказівки / уклад. А.В. Верстяк, Л.Л. Маханець, І.С.Вінничук, Р.Р. Білоскурський. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2021. – 40 с.

У методичних вказівках наведено приклади роботи з Галактика ERP 8.1, у яких обґрунтовано базові принципи роботи з об’єктами, описано функції конфігурування й адміністрування інформаційних систем, висвітлено можливості роботи систем з ведення кадрового обліку та касових операцій, аналізу товарообігу на підприємстві.

Для студентів економічних напрямів підготовки і широкого кола спеціалістів, які використовують інформаційні системи і технології у своїй професійній діяльності.

Зміст книги

Вступ

  1. Установлення та налаштування системи
  2. Контур “Управление персоналом”
  3. Контур “Управление логистикой”
  4. Модуль “Клиент-банк”

Список рекомендованої літератури