Корпоративна інформаційна система MICROSOFT DYNAMICS NAV: метод. вказівки

Корпоративна інформаційна система MICROSOFT DYNAMICS NAV: метод. вказівки / уклад. А.В. Верстяк, Л.Л. Маханець, І.С.Вінничук, Р.Р. Білоскурський. – Чернівці: Чернівец. нац. ун-т, 2021. – 42 с.

У методичних вказівках наведено приклади роботи з Microsoft Dynamics NAV, у яких обґрунтовано базові принципи роботи з об’єктами, описано функції конфігурування та адміністрування інформаційних систем, висвітлено можливості роботи систем з ведення кадрового обліку та касових операцій, аналізу товарообігу на підприємстві.

Для студентів економічних напрямів підготовки і широкого кола спеціалістів, які використовують інформаційні системи і технології у своїй професійній діяльності.

Зміст книги

Вступ

  1. Інтерфейс інформаційної системи Microsoft Dynamics NAV та її функціональні можливості
  2. Банківські та касові операції
  3. Клієнт-банк
  4. Облік товарів в Microsoft Dynamics NAV

Список рекомендованої літератури