Курси підвищення кваліфікації – 2024

Професор кафедри ЕММ Марія Григорків з 15 по 19 квітня 2024 року пройшла курси підвищення кваліфікації у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича за програмою підвищення кваліфікації молодих вчених, аспірантів, докторантів, здобувачів освіти та викладачів «Інновації в освіті: професійний бренд викладача-науковця».

Метою курсів було підвищення кваліфікації молодих вчених і викладачів є удосконалення педагогічної майстерності, опрацювання сучасних методів обробки даних, удосконалення (англо)мовної компетентності, опрацювання основних можливостей використання штучного інтелекту в освітньому процесі вищої школи, опанування знань ідейного змісту понять «ефективна взаємодія», його сутнісного наповнення й аналізу етико-психологічних принципів, ідейного змісту вказаних понять. Саме цій меті були підпорядковані основні напрямки курсів підвищення кваліфікації:

  • психолого-педагогічний;
  • сучасні методи обробки даних;
  • розвиток англомовної компетентності та особливості роботи з наукометричними базами даних;
  • портфоліо-професіограма молодого науковця, викладача вищої школи – за галузями чи напрямом знань, за фахом (презентація з подальшим публічним захистом – виконання кваліфікаційного завдання).

Загальний обсяг програми підвищення кваліфікації – 30 годин (1 кредит). Підсумковий результат – свідоцтво про підвищення кваліфікації.