Лабораторний практикум зі статистики: Statistica 10

Лабораторний практикум зі статистики: STATISTICA 10 : Навчальний посібник / Л. Л. Маханець, О. Ю. Вінничук, Г. П. Кибич, М. В. Григорків. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – 164 с.

У навчальному посібнику викладено основні етапи статистичного дослідження, що виконуються за допомогою STATISTICA. Всі лабораторні роботи відповідають навчальній програмі зі статистики. Практикум містить необхідні матеріали, які сприятимуть самостійному вивченню навчальної дисципліни, а також методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з відповідних тем навчальної дисципліни та завдання для самостійної роботи.

Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів, аспірантів, викладачів, науковців і практиків, діяльність яких пов’язана із застосуванням методів статистичного аналізу даних.

Зміст книги

Передмова
Лабораторна  робота  № 1. Інтерфейс програмного пакету STATISTICA
Лабораторна  робота  № 2. Групування статистичних даних за допомогою таблиць частот
Лабораторна  робота  № 3. Групування статистичних даних за допомогою таблиць кростабуляції
Лабораторна  робота  № 4. Графічний метод аналізу статистичних даних у STATISTICA
Лабораторна  робота  № 5. Аналіз статистичних даних за допомогою модуля Descriptive statistics (Описові статистики)
Лабораторна  робота  № 6. Дисперсійний аналіз статистичних даних STATISTICA
Лабораторна  робота  № 7. Закони розподілу
Лабораторна  робота  № 8. Кореляційний аналіз статистичних даних у STATISTICA
Лабораторна  робота  № 9. Регресійний аналіз статистичних даних у STATISTICA
Лабораторна  робота  № 10. Критерій Стьюдента (t-критерій) для порівняння середніх значень двох вибірок. Непараметричні методи дослідження зв’язків між змінними
Лабораторна  робота  № 11. Аналіз динамічних рядів у STATISTICA
Лабораторна  робота  № 12. Кластерний аналіз статистичних даних
у STATISTICA
Список літератури