Логістика: методичні вказівки до лабораторних робіт

Логістика: Методичні вказівки до лабораторних робіт / Баранник О.А., Маханець Л.Л. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2009. – 64 с.

Методичні вказівки мають на меті надання допомоги студентам у практичному вивченні курсу та містять умови та рекомендації до виконання лабораторних робіт, а також критерії оцінювання знань студентів. Цінною особливістю даних вказівок є те, що вони містять комплексний набір задач і вправ, що розвивають практичні навички прийняття ефективних управлінських рішень протягом усього логістичного ланцюга.

Зміст книги

Пояснювальна записка

Лабораторна робота №1. ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ МІСІЙ ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ

Лабораторна робота №2. ВИБІР ТЕРИТОРІАЛЬНО ВІДДАЛЕНОГО ПОСТАЧАЛЬНИКА НА ОСНОВІ АНАЛІЗУ ПОВНОЇ ВАРТОСТІ

Лабораторна робота №3. КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й УХВАЛЕННЯ РІШЕННЯ ЩОДО РОЗМІЩЕННЯ ЗАМОВЛЕНЬ

Лабораторна робота №4. ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

Лабораторна робота №5. УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ З ЗАСТОСУВАННЯМ АНАЛІЗУ АВС І XYZ

Лабораторна робота №6. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ЗАМОВЛЕННЯ ТА ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗАПАСАМИ

Лабораторна робота №7. РОЗРАХУНОК ВЕЛИЧИНИ СУМАРНОГО МАТЕРІАЛЬНОГО ПОТОКУ НА СКЛАДІ ТА ВАРТОСТІ ВАНТАЖОПЕРЕРОБКИ

Лабораторна робота №8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ЗОН СКЛАДУ

Лабораторна робота №9. РОЗРОБКА МАРШРУТІВ І СКЛАДАННЯ ГРАФІКІВ ДОСТАВКИ ТОВАРІВ АВТОМОБІЛЬНИМ ТРАНСПОРТОМ

Лабораторна робота №10. ВИБІР ВАРІАНТІВ КУПІВЛІ КОМПЛЕКТУЮЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПІДПРИЄМСТВ РІЗНИХ КРАЇН

Література